Pax Christi Geloofsgemeenschap
8 april 2018

---

Nieuwe Parochianen
De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Minh, Kim, Ha-Vy en Luan Vu
- Rafat, Karolina, Nicola en Vicki Modzelewska
- Timo Paaij

---

Pastoor Boogers vertrekt!

Beste parochianen,

Pastoor Hans Boogers gaat onze parochies als pastoor verlaten. Per 1 mei aanstaande heeft hij een nieuwe benoeming geaccepteerd als pastoor in de stad Utrecht. Tot 1 juni blijft hij als pastoor aan onze parochies verbonden.
Op Sacramentsdag, 3 juni, zal hij in de Heilige Stede in Hasselt voor het laatst in onze parochies als pastoor voorgaan. We wensen pastoor Boogers veel succes toe in zijn nieuwe benoeming en danken hem zeer voor de mooie jaren die we samen hebben mogen beleven.

Zijn opvolger is pastoor Ton Huitink. Pastoor Huitink zal op vrijdagavond 15 juni geïnstalleerd worden als pastoor van onze drie parochies. De locatie waar dit zal plaatsvinden zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.
We wensen pastoor Ton Huitink een mooie tijd toe in onze parochies en vertrouwen op een vreugdevolle en collegiale samenwerking.

De Pax Christ geloofsgemeenschap bedankt Hans hartelijk voor zijn werk door de jaren heen.

Mededeling van het pastoraalteam en besturen van de parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel.

---

 

De Ziekenzalvingviering van zondag 15 april 2018 zal helaas geen doorgang hebben, aangezien er te weinig aanmeldingen zijn binnen gekomen. 

Werkgroep Persoonlijk Pastoraat.

---

Wie kan er helpen?
Een meisje op de MBO zoekt tijdelijk ondersteuning bij rekenen en Engels.
Een vluchteling zoekt een maatje die hem een poos kan begeleiden met zijn inburgering in Lelystad. Voor meer informatie: Ben ten Hag, tel 222851 of b.hag1@chello.nl

---

SENIORENVIERING

In de Petruskerk zal op 13 april a.s. weer een seniorenviering plaatsvinden. De aanvang zal zijn om: 14.15 uur maar de kerk is al open vanaf 13.30 uur.

Pastor T. van der Sman zal voorgaan in deze viering. Als thema hebben wij gekozen:
JEZUS, HET BROOD DAT LEVEN GEEFT . De dienst wordt ondersteund door het Serviamkoor onder leiding van Petra Roeske. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Venema.

Daarna is er tijd voor een gezellig samen zijn.

De 80-plussers van onze gemeenschap zullen in de komende weken worden bezocht door een ouderenbezoek(st)er en persoonlijk worden uitgenodigd. Maar andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de viering.

Wij hopen velen van u welkom te heten in deze kerkdienst.

---

Groet van de aartsbischop - Paastriduum 2018

Mocht u de paasgroet gemist hebben u kunt hem hier alsnog lezen

 

---

VOLTOOID LEVEN Naar aanleiding van de lezing van onze bisschop zijn er via een lezer 2 artikelen aangereikt over dit onderwerp.

Hier is een artikel uit de Barneveldse Courant te lezen.

Hier is het artikel op de de webpagina van KBO Lelystad te lezen.

---

Zondag Zindag Zondag 6 mei is er weer een Zondag Zindag in zorghuis De Hoven. Met behulp van prachtige foto’s met bijbehorende teksten wordt het thema Levenswijsheid in kleine groepen besproken.

De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur.
Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd.
Senioren zijn van harte welkom!  Riet van der Honing

---

Activiteiten in het kader van Herbronning

8 mei Bezoek Bijbelse tuin in Hoofddorp.
In deze tuin 40 beelden van Bijbelse figuren, een moderne kruisweg, een beeldenserie over de dood, een labyrint, etc. En dat alles te midden van Bijbelse kruiden, bloemen en bomen.
Een tuin waarin de figuren en verhalen uit de Bijbel tastbaar worden voor mensen van nu.
Ook is er een uitgebreide winkel met religieuze boeken, etc.
We vertrekken om 12.00 uur bij de Petruskerk . Meerijders betalen € 5 aan de chauffeur.
Kosten € 3,50 (incl. koffie en rondleiding)
Opgave: Ben ten Hag b.hag1@ chello.nl of 0320-222851

8 mei Film Into great silence
Een film over het leven van de Kartuizer monniken in La Grande Chartreuse in de Franse Alpen. Ze leven aan de hand van eeuwenoude regels en rituelen. Het is de meest gesloten orde binnen de RK Kerk. Een film zonder dialogen, interviews maar stilte … een document over bewustzijn en absolute aanwezigheid.
In de Petruskerk om 19.30 uur
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

---

Verkoop devotionalia. 13 mei en 3 juni
t.b.v. Pricious Nursery School. Sesheke Zambia 

o.a. beeldjes, kruisjes, rozenkransen en vele andere religieuze artikelen  voor de eerste communie, dopen, vormsel en andere gelegenheden .Telkens voor en na de kerkdienst of na tel. afspraak aan privé adres. 
Info bij Tiny Kroeders  0320-227125 / 06-44264090

RK Petruskerk  Botter 39-05

---

Resterend programma festiviteiten i.h.k.v 50 jaar Pax Christi

Zaterdag 21 april 2018, 19.30 uur:

Een Vrijwilligersavond als dank voor de vele en soms inspannende werkzaamheden van onze vrijwilligers. Als afsluiting van de feestelijke periode. Het thema daarbij is “Elkaar leren kennen”.

Juni 2018, Jeugduitje (datum nog niet bekend)
Dit jaarlijkse gebeuren zal een extra feestelijk tintje krijgen.

---

Volgende nieuwsbrief zal ca 29 april verschijnen.

Tot op die dag kan copy gestuurd worden.

---

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

---

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.