De oversteek

De Oversteek is het actuele informatieblad van de parochie. De Oversteek bevat actuele informatie over de gebeurtenissen en activiteiten binnen de Norbertusparochie. Ook werkgroepen kunnen een artikel plaatsen in De Oversteek. Naast artikelen van werkgroepen worden individueel geschreven stukken opgenomen. Wie ergens op wil reageren krijgt daarvoor in het blad de ruimte. Tot slot wordt er achtergrondinformatie verstrekt over verschillende zaken die voor de geloofsgemeenschap van belang kunnen zijn.

 

Lees hier direct De Oversteek

Meld u aan voor onze nieuwsbrief