Wat is een sacrament?

De Katholieke Kerk definieert een sacrament als een directe handeling van Jezus Christus, die teruggaat op het woord en leven van Jezus Christus. De sacramenten zijn, volgens de katholieke leer, ingesteld door Jezus. Het ontvangen van de sacramenten is zowel recht als plicht van de gelovige.

Een sacrament wordt steeds toegediend in en door de Kerk, daarom vindt de toediening altijd plaats in liturgische vorm. Men ontvangt de heilzame werking, waardoor men wordt opgenomen in het sacramentele leven van de Kerk.

Uitsluiting van gelovigen van het ontvangen van de sacramenten is alleen mogelijk als gevolg van excommunicatie, staat van publieke zonde (in bepaalde gevallen) en ketterij. Niet-katholieken mogen niet worden toegelaten tot de sacramenten.

Sacramenten

Binnen de katholieke kerk kennen we 7 sacramenten: eucharistie, doopsel, vormsel, biecht, priesterwijding, huwelijk en ziekenzalving. Voor een aantal van deze ‘levensmomenten’ bestaan er binnen onze parochie werkgroepen die zich hiermee bezighouden. Voor meer informatie over deze levensmomenten en deze werkgroepen kunt u op de links hieronder klikken. Of een informatie verzoek doen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief