GEVEN MET GIVT

Pax Christi Lelystad gebruikt GIVT als aanvullende geefmogelijkheid voor de collectie. GIVT is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Met GIVT kan je gewoon blijven geven. Je download de GIVT-app in de Google Play of in de App store.

Kijk voor meer informatie over GIVT op www.giftapp.net

Actie kerkbalans 2024

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden en bezoekers. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor de samenleving en hun leden. Actie Kerkbalans helpt daarbij.

Met de start van het nieuwe jaar zal ook de actie kerkbalans gestart worden. De landelijke actie van de kerken om aandacht en geld te vragen voor hun werk.

In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op onze christelijke achtergrond lijken van steeds minder belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook onze kerkelijke gewoontes en gebruiken aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk verandert zal ook op het vlak van religie en spiritualiteit veranderen. Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons aanwezige geloof. Natuurlijk bij ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken die onze aandacht vragen. Ontwikkelingen in ons land en in de wereld zetten ons aan het denken welke richting wij op gaan en hoe wij hiermee kunnen omgaan.

Vaak brengen momenten in ons leven ons terug naar die kerk, naar het gebouw , naar de rust en sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.

Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment in het leven, is er geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen komen, om te vieren en te rouwen. Wij krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor gebouwen, personeel en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk moment weer dat iemand erom vraagt. Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.

Wij vragen u dan ook bewust gul bij te dragen aan onze Actie Kerkbalans. Met een goede opbrengst kunnen wij onze waarde als geloofsgemeenschap blijvend zichtbaar houden, voor u en voor onze omgeving. Wij rekenen op uw financiële steun!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief