Nieuwsbrief
Pax Christi Geloofsgemeenschap

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Dirk van 't Ent en Wil Fijten
- Herieth Mduma

---

Devotionalia 

Op 23 oktober. 13 november en 4 december worden in de Petruskerk diverse devotionalia verkocht, oa: Beeldjes, kruisjes, rozenkransen, schilderijen, medailles, ikonen en vele andere religieuze artikelen voor bv 1e Communie, dopen, vormsel, kerst en andere speciale gelegenheden

De opbrengst komt geheel ten goede aan:
Pricious Nursery School Sesheke Zambia en aan de
Association for Physically Disabled of Kenia

Info: Tiny Kroeders 0320-227125 / 06-44264090

---

Zondag 30 oktober 11.00 uur 

We vieren in de Petruskerk de Eucharistie

middels een livestream vanuit Dronten

met voorganger pastoor Huitink.

De dienst wordt op het scherm geprojecteerd.

Er is een communie uitreiking.

---
Klik op de foto

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

---

Communie Koeriersdienst

Beste mede parochianen

Iedereen weet dat wij als gemeenschap zeker in de achter ons liggende Corona tijd parochianen uit het oog hebben verloren.

Soms waren die mensen in de zwakste fase van hun leven en sommige van hen zijn verstoken van onze aandacht gestorven wij willen dat proberen te voorkomen.

Zoals jullie misschien al gehoord hebben probeert de Pax Christi geloofsgemeenschap, voor hun mede gelovigen een soort van dienst op te zetten, voor mensen die via kerkdienst gemist online de viering kunnen volgen, aansluitend te voorzien van H. Hosties.

Er is overleg geweest met onze pastoor Ton Huitink deze vond het een goed idee en zal ondersteunen waar hij kan.

Inmiddels hebben zich meerdere mensen aangemeld en zal er een team uit deze mensen worden gevormd voor het deelnemen in de Koeriersdienst om de H. Hostie te komen brengen.

Als u graag van deze dienst gebruik wilt maken, geef dan uw naam adres en telefoonnummer door aan het secretariaat van de Petruskerk bereikbaar door de week van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 0320 250010 en via secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl 

Ook vragen wij aan iedere parochiaan dat hij of zij bij zichzelf nagaat of hij mensen kent die deze hulp zouden kunnen gebruiken want zonder info zijn wij machteloos

Help ons met de namen, adressen en telefoonnummers van mede parochianen welke onze aandacht nodig hebben die slecht ter been zijn of voor wie de kerkgang op andere wijze onmogelijk is geworden, wij zullen dan hun benaderen zonder de naam van de aangever te noemen.

Wij willen in November de “Communie Koeriersdienst” laten starten

Met de parochianen welke zichzelf hiervoor opgegeven hebben worden afspraken gemaakt afhankelijk van vraag, aanbod en mogelijkheden kan met de mede parochiaan worden afgesproken wanneer en hoe laat bezorgd wordt.

---

Eerste Heilige Communie

In mei/juni 2023 wordt er weer een Eerste Heilige Communie viering gehouden.Kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen dan hun Eerste Communie ontvangen.

De voorbereiding begint in januari 2023.

Lijkt jou/u dit wat?

Mail dan de volgende gegevens voor 1 december 2022.
• Voor & achternaam van uw zoon/dochter
• Geboorte datum
• Adresgegevens
• E-mail adres
• Huis en/of mobiel nr.
• Is hij of zij gedoopt ja/nee
• Kopie van het doopbewijs

Naar: eerstecommunie.lelystad@parochienorbertus.nl

Voor vragen kunt u ook mailen naar bovenstaand adres.
Jullie zijn van harte welkom!!

Hartelijke groet,
Rianne, Jan en Martijn (EHC-Werkgroep Petruskerk Lelystad)

---
---
---

Herbronning - Maria in de kunst en iconografie 

Maria is bij velen geliefd. De ontelbare afbeeldingen en bedevaartplaatsen die over heel de wereld aan haar gewijd zijn, getuigen daarvan. 

Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht neemt ons mee in de vele voorstellingen van Maria. 

Mgr. Woorts is ook docent christelijke kunst en iconografie aan priester- en diakenopleidingen. 

We komen Maria tegen in kathedralen, parochiekerken en (weg)kapelletjes, in onze huizen en op pleinen, in grote of kleine bedevaartsoorden. De oudste afbeeldingen van Maria dateren uit de derde eeuw; die tonen haar vanwege de geboorte en de aanbidding van Jezus als de Christus. Sindsdien is er een hele ontwikkeling aan voorstellingen van Maria gekomen, tot op de dag van vandaag, van grootste kunstwerken tot kleine devotionalia. Uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis zullen in een presentatie voorstellingen van Maria - in schildering (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk - worden getoond en toegelicht. Die grote rijkdom daaraan zal haar betekenis voor Jezus en voor ons willen belichten.

Begeleiding en informatie:

Anne-Marie Swater a.swaterbuijs1@gmail.nl  

Datum: Dinsdag 25 oktober 2022

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, 19.30 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

Aanmelden: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

of tel. 0320250010

Kosten : €2,50 (incl. koffie/thee)

---

Cursussen in het kader van Herbronning zijnweer van start!

---
---

ALLERZIELEN 2022

Allerzielen is de dag waarop in de Rooms-Katholieke kerken de overledenen worden herdacht. Deze herdenking vindt sinds de twaalfde eeuw op 2 november plaats. Nog steeds worden de overledenen herdacht, zo ook in onze Petruskerk.

Op woensdag 2 november, vindt er om 19.00 uur een Gebedsviering plaats.
De Gebedsviering bestaat uit gebed, een gedicht, een overweging, stilte en zang. Deze samenkomst
kan voor de aanwezigen een bron van troost zijn, een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid geven. Tijdens de viering worden alle overledenen die ons dierbaar zijn herdacht, met name de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden -in aanwezigheid van de nabestaanden- genoemd. De nabestaanden worden uitgenodigd het herdenkingskruis in ontvangst te nemen. Voor de andere overledenen is het mogelijk hun namen te noteren zodat zij ook onderdeel kunnen zijn van deze viering.

U bent van harte welkom!

Willem van der Burg, Janny Rieff, Petra van der Hem en Jacqueline de Winter.

---

Vanaf 5 september zijn het secretariaat en de dagkapel weer geopend van
maandag tot vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

---

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.