Nieuwsbrief
Pax Christi Geloofsgemeenschap

10 mei 2022

---

We kunnen weer Dauwtrappen op Hemelvaartsdag!

Dit jaar kunnen en willen we weer gaan dauwtrappen in Lelystad.
De parochianen van alle geloofsgemeenschappen willen we hiervoor uitnodigen.
We willen gezamenlijk een wandeling maken in het gebied bij het Hollandse Hout van ongeveer 5 km lang. Tijdens de wandeling willen we gezamenlijk ontbijten door ons meegebrachte eten samen te delen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
We verzamelen om 6.15 uur aan het begin van de Hollandse Hout bij het voetbalterrein, zodat we om 6.30 uur kunnen vertrekken.
Graag opgeven via het mailadres dauwtrappen@parochienorbertus.nl
We zien jullie dan graag!

Groeten,
Mariëtte Tamminga, Marloes van Esterik, Petra van der Hem
(evt. kunt u contact opnemen via telnr. 06-11083942)

---

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Fam. Marshal en dhr. Pushpammal
- Familie Varona
- Familie Martinez Oliveros
- Pete, Nila en Eric Davies
- Bernard Krupa
- Andy, Janeth en Jeslyn Gramal

---

Vanuit de Werkgroep Kinderdoop het volgende nieuws:

Op 24 april werd gedoopt: Ashida Ebecilio. Zij is het vierde kind in een mooi gezin.
Op 29 april werden gedoopt: Juliano, en zijn kinderen: Gabriëla, Lorenzo, Diamanto, en Serafino Josipovic
Ook op 29 april werd in de Vietnamese viering gedoopt: Maria Emma Margaretha Huong Teleng. Ze is tevens parochiane van onze gemeenschap.
Tenslotte is op 8 mei gedoopt: Jhyliano Alejandro Martinez Oliveros
Alle 8 dopelingen en hun families wensen we geluk met deze eerste stap in een gelovig leven samen mét Jezus in Zijn Kerk.
We bidden voor hen dat zij altijd Gods Liefde en nabijheid mogen ervaren.

Werkgroep kinderdoop

---

Samen aan Tafel maaltijden 2022

Ook dit jaar heeft de oecumenische werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden een zestal bijeenkomsten georganiseerd. In deze liturgische bijeenkomsten waren er momenten van zang, gesprekken, het eten van een sobere maaltijd en aandacht voor diverse projecten van Vastenactie en KerkinActie.
Een mooie groep mensen heeft deze momenten in de Petruskerk en/of Ontmoetingskerk bezocht. Veel mensen hebben om verscheidene redenen de bijeenkomsten online meegevierd.

Al met al was het een inspirerende tijd richting Pasen toe.

Er is een bedrag van €343,15 ingezameld voor de projecten van Vastenactie en KerkinActie.

Vanaf deze plek bedanken we de mensen die muziek gemaakt hebben of voor ons gekookt hebben.

Dirk, Ria, Tiny, Willie, BertO en BertZ.

---

Stoppen SHTL
Na de doorstart die het nieuwe bestuur heeft gemaakt nadat de laatste groep uit Wit Rusland hier is geweest, moeten we helaas mededelen dat we gezien alle omstandigheden de stichting hebben moeten opheffen.
Naast de onrusten in Wit-Rusland en mede alle corona maatregelen hebben er toe geleid dat het bestuur geen toekomst ziet voor het ophalen van groepen kinderen uit Wit-Rusland.
Het geld wat nog op de rekening stond wordt nog gebruikt ten behoeve van de kinderen in Wit Rusland. Samen met een landelijke stichting SRK (https://www.ruslandkinderhulp.nl/) hebben we hier goede gesprekken over gehad. En hebben alle vertrouwen erin dat het geld op de goede plek terecht komt.
Namens het oud-bestuur Marijke Groen, Annette Groen en Jennica Toornstra

---

Volgende nieuwsbrief zal ca 11 juni 2022 verschijnen .Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.