Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 31 augustus 2021

---

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Peter van Dijk
- Magdalena Koc
- Danielle Biloa, Vanessa Ndzie Ngona, Loraine, Maelle en Daniel Mpome

---

Doopnieuws

Door het sacrament van de doop werd op 11 juli Victoria Maria Janasiak opgenomen in de geloofsgemeenschap.
Een klein deel van de van oorsprong Poolse familie was aanwezig. Een aantal volgde het gebeuren live via internet. De stemming was zeer goed.
De betrokkenheid groot. Victoria's broer Philip, en neef Caspar mochten helpen. Vreugdevol en dankbaar keerde ieder huiswaarts. Vanaf deze
plaats: veel wijsheid, geluk en zegen toegewenst.

Werkgroep Kinderdoop

---

Noodkreet voor onze” Naasten”


Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Matteüs 22:36-37, 39 NBG51

Wanneer is iemand je naaste

De collecte opbrengsten voor de diversen goede doelen (onze naasten) welke we hiermede ondersteunen zijn dramatisch. Van verschillende organisaties ontvingen wij Binnen de Petruskerk dan ook noodkreten.

Gelukkig zijn er een aantal parochianen die een weg vonden en stortingen deden op onderstaande bankrekening mede dank zij hun is er nog een kleine opbrengst

De collecte opbrengsten voor goede doelen zijn terug gelopen tot 1/8 van wat als normaal genoemd kan worden.

Laten wij het voorbeeld volgen van onze mede parochianen en zorgen dat we onze naasten kunnen helpen.

U kunt hen helpen door te storten op

NL35 RABO 0348 1725 83

TNV: PAROCHIE H.NORBERTUS (betaalrekening Petruskerk)

Wij zorgen dan dat het op de juiste plaats terechtkomt
Budgethouder Petruskerk

---

Bericht van overljden

We ontvingen een bericht van overlijden

Theodorus Maria Zuidberg

Geboren 30-9-1935

Overleden 26-8-2021

 

Uitvaart vindt in besloten kring plaats

Met vriendelijke groet.
Secretariaat Petruskerk,

---
cursus

Cursussen

Herbronning     Aangepast op 31-8-2021 Klik hier voor meer informatie Werkgroep volwassenencatechesePeter Dekker

Meer lezen.

---

Vanaf 1 september zal weer worden begonnen met de doordeweekse vieringen. Deze zijn inmiddels vermeld op het vieringenrooster van De Oversteek.

Petruskerk te Lelystad:
Elke maandagavond om 19.30 uur: eucharistieviering. (Behalve op maandag 6 september i.v.m. de jaarlijkse priesterdag). (Op de eerste maandagavond van de maand: pastoor Ton Huitink. Op de andere maandagavonden: pastor Jaap Scholten).

Elke maandagavond om 18.45 uur rozenkransgebed.
Elke tweede maandagavond van de maand, aansluitend op de eucharistieviering: eucharistische aanbidding.
Indien de genoemde priester afwezig is, zal de viering komen te vervallen. Voor de komende periode zal maandag 6 september in Lelystad vervallen i.v.m. de jaarlijkse priesterdag.

(Voor wat betreft de tehuizen is het nog afhankelijk of men daar al weer wil vieren. Hierover is nu nog niets bekend. Diaken André van Boven zal in principe alle in vieringen in de tehuizen in de H. Norbertusparochie voorgaan, zodra er weer in de tehuizen zal worden gevierd).

Hartelijke groeten,

Carina Dijkhof-Hoekstra
Secretariaat H. Norbertusparochie

---
---

Volgende nieuwsbrief zal ca 1 augustus juni verschijnen of eerder als daar aanleiding toe is. Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.