Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Extra Nieuwsbrief 16 januari 2021

---
---

Vanuit de locatieraad en pastoraatsgroep

Evangelie (Joh 1, 35-42) op de tweede zondag door het jaar B 17 januari 2021

In die tijd stond Johannes (de Doper) daar, met twee van zijn leerlingen.
Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: “Zie het Lam Gods.”
De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen
en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om
en toen Hij zag, dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: “Wat verlangt gij?”
Ze zeiden tot Hem:
“Rabbi – vertaald betekent dit: Meester – waar houdt Gij U op?”
Hij zei hun:
“Gaat mee om het te zien.” Daarop gingen zij mee
en zagen waar Hij zich ophield.
Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.
Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van die twee,
die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan.
De eerste, die hij ontmoette, was zijn broer Simon tot wie hij zei:
“Wij hebben de Messias – dat vertaald betekend: de Gezalfde – gevonden”
en hij bracht hem bij Jezus.
Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes;
gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots.”

Overdenking
We lezen in dit Evangelie over de eerste leerlingen die Jezus willen volgen en in het bijzonder Petrus, die Jezus Kefas noemt, wat rots betekent.
Een rots is stevig onwrikbaar. Je kunt de rots bedwingen, je eraan stoten, maar het is ook een baken herkenbaar vanuit de verte. Jezus herkende in Petrus zo’n persoon als een rots. Op jou bouw ik Mijn Kerk Petrus, zo zei Hij.
In deze Coronatijd, en het kerkgebouw noodgedwongen gesloten is, zijn er nog steeds mensen, vrijwilligers, die achter de schermen bezig zijn met de dagelijkse beslommeringen die onze Petruskerk met zich meebrengt.
Samenkomen is lastig, maar over de app, de mail en telefonisch kan nog wel contact en overleg mogelijk zijn. Als rotsen zijn ze op de bres voor de Pax Christigeloofsgemeenschap en alle mensen die daarbij willen horen. Voor het behoud ook, want hoe vreselijk zou het zijn, als we door deze crisis van elkaar wegdrijven.
Daarom vragen we u alleen ook rots in de branding te zijn voor elkaar, maar ook voor onze geloofsgemeenschap, in deze woelige zee, waarin we beland zijn. Laten we Hem achterna blijven gaan en Hem niet uit het oog verliezen. Verlies ook, in Zijn naam, degenen die een beetje aandacht nodig hebben niet uit het oog.
Wees er voor elkaar! Dat kunnen we alleen als we verbonden blijven met elkaar en met Hem onze Heer, die in het Evangelie van deze zondag zijn eerste leerlingen krijgt. Laten wij ook met Hem mee blijven gaan als Zijn leerlingen, al is dat best wel moeilijk in deze tijd. Maar samen komen we erdoorheen, blijf elkaar bemoedigen en hoe fijn zal het zal als we na afloop van deze moeilijke tijd elkaar weer mogen treffen en we samen weer kunnen vieren in onze Petruskerk!

Laat ons bidden..
Hemelse vader aanhoor ons bidden
het leven van ons mensen is zo prachtig gemaakt;
geef dat wij ook daaruit het vertrouwen mogen putten
dat U ons niet alleen zult laten
en ons hebt bestemd
voor een toekomst van geluk en vrede
waarvan we ons nu
zelfs nog geen voorstelling kunnen maken
Maar dat, we als deze coronacrisis voorbij is, weer onbekommerd samen mogen komen en samen vieren in Uw naam.
Dat vragen we U door Christus onze Heer
Amen

Anne-Marie-Swater-Buijs

---

Op 7 januari 2021 hebben we het leven gevierd van Anna Christina Salentijn-Westerhof. Tini werd 6 februari 1924 geboren in Amsterdam. Na de Lagere School werkte Tini als lokettiste bij de NS, en daarna bij Van Meijel en Van Hooft op de afdeling fournituren. Tini had een bewogen leven: in 1948 werd Gerard geboren,  die ze alleen opvoedde. In 1980 trouwde ze met Ewoud Salentijn en gingen in Lelystadhaven wonen. Ewoud overleed 26 okt 1996. In 2005 overleed Gerard. Later verhuisde Tini naar Leiakkers. Gaande 2018 was zelfstandig wonen niet meer verantwoord (dementie). Gelukkig voor haar - en de familie - kwam een plaatsje vrij in huize Het Kompas op Urk. Daags voor Kerstmis werd Covid-19 geconstateerd en 30 december overleed zij. Tini was een lieve, sterke vrouw, die graag haar eigen boontjes dopte. Ze sprong in waar ze nodig was. Tini was ook een gelovige vrouw, wat bleek uit de door haar gekozen liederen voor haar uitvaart. Tijdens de uitvaart hebben we haar leven gespiegeld aan Handelingen 1, 1-11. Hierin wordt de hemelvaart van Jezus beschreven.

Door weg te gaan lijkt Jezus afstand te nemen van zijn leerlingen, maar in werkelijkheid verbindt Hij zich veel sterker aan hen. Hij draagt ze op Hem in Zijn voetsporen te volgen. De leerlingen worden door Hem opgeroepen Zijn gedachtegoed uit te dragen, en over hun hoofden heen riep Hij dat ook tegen Tini en nu roept Jezus dat tegen ons: het is nu jullie beurt, maar je hoeft het niet alleen te doen, jullie krijgen mijn zegen - de H Geest - mee voor onderweg, want het zal niet altijd van een leien dakje gaan, en op die momenten kan je Mijn steun goed gebruiken. En zo worden we op weg gezet, ieder van ons op zijn of haar missie. En Tini spoort ons - van de Overkant - aan om zo Zijn gedachtegoed uit te waaieren.

Tini rust zacht.

Willem van der Burg

---

In een eerder bericht werd al het overlijden van gemeld van Henricus Gerardus te Beek.
Ten onrechte stond daar Hendricus als een van zijn voornamen gemeld..

---
---

Volgende nieuwsbrief zal ca 7 februari verschijnen of eerder als daar aanleiding toe is. Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.