Pax Christi
Geloofsgemeenschap
31 juli 2017

---

Beste mensen, bij deze enkele berichten uit onze geloofsgemeenschap die we onder de aandacht willen brengen. Om te beginnen willen we als Pax Christi geloofsgemeenschap nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Eddy, Louise, Alycia en Aaliyah Arrindell
- Danitza en Jenairo de Palm
- Zaneta Suchorska en Maciek en Mimi Węgiel

---

Kindercatechese

Beste Ouders, Verzorgers, kinderen en jeugd.

In de Petruskerk wordt al meer dan 10 jaar jeugdcatechese gegeven.

Sinds een paar jaar werken we met het project: ”Licht op ons pad”.

Hierbij krijgen de kinderen een werkboek dat 2 jaar beslaat.

De Basisschool kinderen worden in 2 groepen verdeeld: groep 1 t/m 5 en groep 6 t/m 8.

De bijeenkomsten vinden 8 keer per jaar plaats tijdens de zondagochtendviering.

Voor de jongeren van de middelbare school worden bijeenkomsten (na inventarisatie van de agenda’s) gepland op 8 vrijdagavonden per schooljaar. Van 20.00 tot 21.30.

Als begeleiders zijn we enthousiast over de nieuwe opzet, het is een leuk project. Wat voor de diverse leeftijdsgroepen goed aansluit op hun belevingswereld. Kijk voor meer informatie op de site www.hetlichtoponspad.com 

Tijdens de lessen wordt naast inhoudelijk en interactief bezig zijn met geloof, gewerkt in het werkboek wat de kinderen elke bijeenkomst meenemen. Zo is het mogelijk dat u thuis kunt napraten over de onderwerpen welke zijn behandeld in de bijeenkomsten. Voor het werkboek en andere materialen zijn er kosten verbonden aan de bijeenkomsten. Wij vragen 12,50 euro voor 2 jaar. Voor de jongsten vragen we een bijdrage van 5 euro, zij ontvangen dan kopieën i.p.v. een boek. Deze kunnen worden voldaan tijdens de eerste bijeenkomst. De planning van de bijeenkomsten krijgt u per mail na opgave.

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de jeugdcatechese (of heeft u vragen), dan kunt u mailen naar kindercatechese.lelystad@parochienorbertus.nl. U kunt daarin de gegevens vermelden van het antwoordstrookje.

Of het antwoordstrookje inleveren bij het secretariaat onder vermelding van jeugdcatechese, graag voor 1 september. Wij hopen graag uw kind(eren) te zien tijdens de bijeenkomsten, na aanmelding wordt u verder via de mail op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep jeugdcatechese,

Petra, Veronique, Marloes, Gosia, Carolien en Rianne

Aanmeldingsstrook jeugdcatechese

Naam:………………………………………………….………..                    Leeftijd:……………….……

Adres:………………………………….…………………………                  Zit in groep:…….…………

Postcode/Woonplaats:………………………………….

Telefoonnummer:………………………………………….

Email-adres:……………………………….………………….

 

---

Vragenlijst Woorden en daden.

Het septembernummer van De Oversteek (na de vakantie) zal gemaakt worden vanuit het thema ‘Woorden en daden’. En als er ièmand is die woord en daad in praktijk brengt is het wel de vrijwilliger binnen onze kerkgemeenschap. We zijn benieuwd naar uw beweegreden om dit werk te doen. We willen graag weten welke voldoening het u geeft. En vooral willen
we aan onze gemeenschap laten zien hoeveel mensen, op welke wijze dan ook, zo intens betrokken zijn bij de kerk.

Ga naar de vragenlijst en vul hem in.

---

Beste mensen,

Op verzoek van de drukkerij die de Oversteek drukt wordt de kopij datum voor de volgende Oversteek met 1 week opgeschoven i.p.v. 15 augustus wordt dat nu 22 augustus en de verschijningsdatum wordt nu 6 september. Willen jullie dit doorgeven aan jullie werkgroepen, zodat ze er rekening mee kunnen houden voor de kopij, en het vermelden in jullie nieuwsbrieven en zo nodig bij de mededelingen in de kerk vermelden?

In de huidige Oversteek is op de midden pagina per ongeluk het weekend van 2-3 september niet opgenomen.
De lezingen voor dat weekend zijn:
1ste lezing Jer. 20,  7-9 en de evangelie lezing Mt. 16, 21-27. 

Willen jullie dit ook doorgeven aan de lectoren en de VEP-pers die dat weekend voorgaan? Ook graag de eventuele gewijzigde aanvangstijden als dit aan de orde is. Dit laatste ook bij de mededelingen in de kerk en in de nieuwsbrief als die voor die tijd nog verschijnt. 

Succes met alles, een prettige zomer en een prettige vakantie gewenst.

Met vriendelijke groet,
Mariëtte
Centrale Redactie De Oversteek

---
---
---

Geachte lezer de verzendwijze van de nieuwsbrief is gewijzigd. Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

---

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.