Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 1 december 2020

---

Bericht van overlijden

 Hilaire Regina Johanna Borgia

Geboren             28-6-1939
Overleden          23-11-2020

Uitvaart in familieverband 

---

ONS KERSTPAKKET DELEN 

Zoals we in ons vorig nummer hebben toegelicht, willen wij ook dit jaar vanuit de parochie weer een kerstpakkettenactie organiseren.

Wie wil zijn/haar kerstpakket afstaan, of een deel daarvan beschikbaar stellen voor medemensen die nooit zo'n extraatje krijgen?

U kunt ook zelf een pakket maken, of wat boodschappen brengen met houdbare voedingsmiddelen zoals, koffie, thee, koekjes etc. De werkgroep zorgt ervoor dat de pakketten goed terecht komen. Enerzijds gaat het naar gezinnen/mensen die het goed kunnen gebruiken, anderzijds geven we attenties aan mensen die door ziekte of rouw een nare tijd doormaken en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

U kunt uw pakket afgeven bij het parochiesecretariaat(in de kerk) op werkdagen tussen 9.00 uur-12.00 uur of op donderdag 17 december tussen 19.00 uur en 20.30 uur.

U kunt ons ook financieel helpen H.Norbertusparochie

 NL08RABO 0337603464 t.n.v. kerstpakkettenactie

Voor informatie en tips secretariaat 250010
en Jan Hart tel.231203 of via email  

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Werkgroep kerstpakketten
KESA

---

KERST-INN 2020 KOMT IN CORONATIJD LANGS MET GROET IN KERSTPAKKET

De 43e editie van de Kerst-Inn ziet er als gevolg van de coronapandemie heel anders uit dan alle voorgaande: vrijwilligers van de Kerst-Inn komen – voor wie dat wil - op tweede kerstdag langs met een kerstgroet. Die groet gaat gepaard met een pakketje, waarmee de boodschap van kerst thuis gevierd kan worden: het feest van het licht dat de duisternis verdrijft, en gestalte krijgt in de geboorte van Jezus.

De welkome, huiselijke sfeer die de Kerst-Inn normaliter op tweede kerstdag creëert voor mensen die daar – juist met kerst – behoefte aan hebben, kan dit jaar niet doorgaan. Samen muziek maken, creatieve workshops, kerstvertellingen, huiskamerspelletjes, bingo, een gezamenlijke maaltijd, een levende kerststal: het kan allemaal even niet. Kortom: elkaar ontmoeten in een warme en gezellig aangeklede Ontmoetingskerk is dit jaar niet mogelijk. In plaats daarvan komt de Kerst-Inn nu bij mensen thuis.

Kerstgroet

De Kerst-Inn kent een gevarieerde groep bezoekers. Zij vinden in het programma altijd wel iets waarin zij samen met andere mensen kunnen optrekken. Het is laagdrempelig; alles mag, niets hoeft. En het kost niets. Waar kerst voor sommigen een familiefeest is, kan het voor anderen een tijd van eenzaamheid zijn. Een Kerst-Inn biedt dan een alternatief om toch de warmte en medemenselijkheid te voelen die iedereen nodig heeft.

Nu mensen niet naar een Kerst-Inn op de traditionele manier kunnen komen, komt de Kerst-Inn naar de mensen toe. Wie de sfeer van de Kerst-Inn thuis wil proeven, kan zich daarvoor opgeven. Vrijwilligers van de Kerst-Inn komen dan op tweede kerstdag langs met een kerstpakketje en lieve groet voor de feestdagen.

Aanmelden op www.kerst-inn-lelystad.nl

De alternatieve invulling van de Kerst-Inn editie 2020, vergt een andere aanpak. Om alles tijdig en goed georganiseerd te krijgen, is het nodig dat de Kerst-Inn commissie een opgave krijgt van de mensen die willen deelnemen aan deze kerstgroetactie van de Kerst-Inn. Aanmelden voor de ontvangst van een groet in kerstverpakking kan door middel van een opgaveformulier via de website www.kerst-inn-lelystad.nl of per email: info@kerst-inn-lelystad.nl.  Aanmelden kan ook telefonisch of via de app op 06 – 533 296 01. Aanmelden kan tot en met uiterlijk 15 december. Na die datum krijgt iedereen die zich heeft of zijn aangemeld een bevestiging dat op tweede kerstdag een pakketje met kerstgroet wordt langsgebracht.

Bijdrage

De Kerst Inn is een gezamenlijk initiatief van geloofsgemeenschap Pax Christi en de Protestantse Gemeente Lelystad. Wie de Kerst Inn financieel wil steunen kan een bijdrage overmaken op  NL97 ASNB 0267 5251 25 ten name van de voorzitter/penningmeester van de Kerst-Inn, dhr. D. Nauta onder vermelding van ‘Kerst-Inn 2020’. Wie meer informatie wil of zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan contact opnemen met de voorzitter van de commissie, Dick Nauta, tel. 0320-240649, e-mail: info@kerst-inn-lelystad.nl.

---

Kerstoverdenkingen op radio en tv in adventstijd

Lelystad • Vrijdag 20 november 2020 | 10:22

Omroep Flevoland zendt tijdens de adventstijd een serie christelijke overdenkingen uit op radio en televisie. Die worden verzorgd door vier voorgangers van het Platform Lelystadse Kerken (PLEK).

Het initiatief is bedacht omdat kerkelijke bijeenkomsten in verzorgingshuizen sinds maart niet meer zijn toegestaan. Normaliter hielden de kerken in Lelystad tijdens de adventzondagen een dienst in de verzorgingshuizen. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen nu afstemmen op Omroep Flevoland.

De overdenkingen worden op de vrijdagen voor de vier adventszondagen uitgezonden. De uitzending is steeds in de ochtend tussen 9.30 en 9.45 uur en daarna online terug te zien.

De sprekers:

- Vrijdag 27 november 9.30 uur: Kees Smit, voorganger Lichtbron

- Vrijdag 4 december 9.30 uur: Erik Hogendoorn, voorganger Lichtschip

- Vrijdag 11 december 9.30 uur: Fritz Kaiser, voorganger De Hoeksteen

- Vrijdag 18 december 9.30 uur: André van Boven, diaken van de H. Norbertusparochie Oostelijk Flevoland en Noordwest Veluwe

Klik op het logo om de uitzending te bekijken

---

Iedere 3e maandagmorgen van de maand wordt de kerk door een groepje vrijwilligers in ongeveer anderhalf uur schoongemaakt, we kunnen nog wat mensen gebruiken,

Je kunt je opgeven via het secretariaat of neem voor extra info contact op met André van Baalen

---
---

Volgende nieuwsbrief zal ca 17 oktober verschijnen of eerder als daar aanleiding toe is. Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.