Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 2 mei 2020

Het heeft de koning behaagt Ria Damen-Neve te onderscheiden tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Dit in verband met haar tomeloze inzet voor de inloophuizen, de voedselbank en haar activiteiten voor onze Geloofsgemeenschap. 

Namens de gehele Geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Hij is je van harte gegund. 

Locatieraad en Pastoraatsgroep Pax Christi Geloofsgemeenschap.
Lees hier haar eigen reactie.

---
---
Klik op de foto https://parochienorbertus.nl/dive-the-city-2020

Dive the city 2020
Beste medeparochianen. In deze nieuwsbrief een “blij“ bericht over de jeugd activiteit “ Dive the City 2020 “ 28 en 29 februari Dive the City is een interkerkelijk jeugd activiteit van de deelnemende kerken: het anker # de lichtbron # het lichtschip # de ontmoetingskerk # de petruskerk # Lees verder via de website

---

Extra collecte voor het IDO:
steun in deze periode de meest kwetsbaren in Lelystad #nietalleen
Op 10 mei 2020 doen veel kerken in Nederland mee aan een landelijke collecte onder de vlag van #nietalleen. In Lelystad biedt het IDO namens de acht kerken in Lelystad hulp in de nood die is ontstaan door de coronacrisis. Samen met zo’n 70 extra vrijwilligers uit de kerken bieden we veel hulp: per week worden er 240 maaltijden gekookt en rondgebracht. Er is een hulplijn die dagelijks van ’s ochtends tot ’s avonds bereikbaar is. Het IDO houdt telefonisch contact met mensen die niemand anders hebben. Jongeren doen boodschappen en als het echt nodig is, wordt er noodhulp geboden.
Voor al dit werk is veel mankracht nodig en ook extra financiën. De Lelystadse kerken willen samen deze hulp mogelijk maken en vragen ook uw steun. Alleen op deze manier kunnen we de steun aan de meest kwetsbaren in Lelystad ook in de komende maanden volhouden.
Hoewel er 10 mei geen reguliere kerkdienst en collectes zijn kunt u mogelijk toch een bijdrage voor de collecte geven. Dit kan door te geven aan de tweede collecte van 10 mei met behulp van de Givt app.
Ga naar de GIvt app, vul het bedrag in bij de tweede collecte en kies vervolgend uit de lijst Pax Christi Lelystad kiezen.
U kunt ook een gift overmaken op de volgende manieren:
- via de website van het IDO: www.ido-lelystad.nl/gift-geven (IDEAL)
- door een overmaking naar bankrekeningnummer NL20INGB0007667025
t.n.v. St. Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Lelystad
Hartelijk dank voor uw gift!

---

Voor een praatje in deze corona tijd is Welzijn Lelystad overdag bereikbaar via 0320 707159 en buiten kantoortijd op de mail klantenservice@welzijnlelystad.nl 

---
---

In dit Jaar van de Eucharistie heeft het bisdom een boekje gemaakt met psalmen en gebeden rondom de viering van de liturgie Bekijk het hier 

---
---

Volgende nieuwsbrief zal ca 30 mei verschijnen of eerder als daar aanleiding toe is. Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.