Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 15 maart 2020

Het IDO en de Voedselbank zoeken vrijwilligers voor de komende weken!

Door het Coronavirus is veel tot stilstand gekomen. Het IDO en de Voedselbank willen niet dat kwetsbare mensen daar de dupe van worden. Juist in de komende weken willen we mensen die aan huis gebonden zijn of geen kring om zich heen hebben tot steun zijn. Maar ook bij het IDO en de Voedselbank werken veel oudere vrijwilligers. Omdat we niet willen dat het werk te veel op hen neerkomt, zijn we alvast op zoek naar tijdelijke hulp voor de komende weken!

Tijdelijke hulp gezocht
Zou je in de komende weken op een of andere manier willen helpen? Geef het dan alvast aan ons door. Als er in de komende tijd hulp nodig is, dan weten we dat we je kunnen benaderen. Zo kunnen we samen snel handelen!

Iedereen kan helpen
Wat zoeken we? Mensen die:
• een keer willen koken voor de (afhaal)maaltijden
• maaltijden bij mensen thuis willen bezorgen
• willen helpen in de winkel van de voedselbank
• boodschappen willen gaan doen voor ouderen
• mensen die niet naar buiten gaan, opbellen voor een praatje

Help je mee zodat mensen in Lelystad er niet alleen voor staan?
Stuur een mail naar info@ido-lelystad.nl als je je wilt opgeven. Je ontvangt van ons dan een mail met meer informatie en een formulier waar je je interesse kunt opgeven.

Agenda

De actuele agenda van de Pax Christi is te raadplegen via onze internetpagina.

Bij de redactie bekende afgelastingen:
- Samen op weg maaltijden tot/met 31 maart
- Menens op zondag 15 maart
- Gregoriaanse Pax Christi Nacht van vrijdag 20 maart 
- Gregoriaanse vesper in de Buitenkerk in Kampen op 15 maart
- Leerhuis op 19 maart
- Zondag ZIndag 5 april
- Afgelastingen door het Bisdom (zie startpagina op onze internetpagina)

Willen de verantwoordelijken voor activiteiten van diverse bijeenkomsten melden als deze activiteiten niet doorgaan.Graag  bij het secretariaat en nieuwsbrief zodoende kan de agenda actueel blijven en bv verwarming juist worden ingestelde en goede informatie verstrekt door het secretariaat.

 Doorgaan Herbronningsactiviteiten;

De cursusleiders van de herbronningsactiviteiten zullen de deelnemers en de aangemelde mensen bij nieuw te starten activiteiten in de komende weken informeren over het wel of niet doorgaan. Mocht u daarover geen bericht hebben ontvangen dan gaat de activiteit gewoon door.
De uitvoering van Menens op 15 mrt in Lelystad gaat niet door.

Giften kunt u natuurlijk altijd blijven doen via de app of op bankrekening
IBAN NL44RABO0348144776 t.n.v. Parochie H. Norbertus Dronten
onder vermelding van Pax Christi

Volgende nieuwsbrief zal verschijnen als daar aanleiding voor is.
Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.