H. Norbertusparochie   -   Nieuwsbrief i.v.m Coronavirus

Vrijdag 13 maart: Bericht van het pastoraal team en het parochiebestuur.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:
• Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Het team en het parochiebestuur melden tevens dat met in achtneming van de al eerder afgekondigde voorzorgsmaatregelen de door de weekse vieringen voor als nog wel doorgaan.

Ook andere parochieactiviteiten waarbij slechts een kleine groep mensen betrokken is, kunnen nog wel doorgaan.
Plaatselijk zal dat afgewogen moeten worden in hoeverre er ook kwetsbare personen bij de activiteit betrokken zijn.

Houd de website van de parochie en de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Persverklaring van de bisschoppen