H. Norbertusparochie   -   Nieuwsbrief i.v.m Coronavirus

Het pastoraal team en het parochiebestuur delen mee dat we het besluit van de regering volgen dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen niet mogen doorgaan.

Dit betekent dat in de parochie H. Norbertus in de locaties te Dronten en Lelystad de zondagvieringen in de maand maart komen te vervallen. 

In Lelystad gaat de geplande seniorenviering van 20 maart ook niet door en ook de muziekuitvoering “Menens” op zondag 15 maart in de Petruskerk in de Petruskerk in Lelystad gaat niet door. 

Andere activiteiten en vieringen op de door de weekse dagen gaan vooralsnog wel door. 

Houd de website en de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. 

Peter Dekker - Secretaris bestuur parochie H. Norbertus

---

Samen op weg maaltijden
De organistatie van de samen op weg maaltijden in Lelystad heeft ook aangegeven dat die tot eind maart geen doorgang vinden.

---