Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 21 december 2019

Vieringen rondom Kerstmis <

Let op afwijkende aanvangstijd t.o.v.eerdere jaren op nieuwjaarsdag!

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Fam. Victor Joseph
- Melarda Mobayed

Samen kerst beleven op 42e editie Kerst Inn 

Klik op bovenstaande afbeelding of tekst voor meer informatie of kijk op de website

Zondag Zindag
 

Op zondag 5 januari is er weer Zondag Zindag in zorgcentrum De Hoven.

Deze keer komt de schrijfster Greetje van den Berg uit Emmeloord vertellen over haar leven als schrijfster en vanuit welke invalshoeken zij haar boeken schrijft. Daarnaast leest ze ook gedeelten uit haar werk voor.

Greetje is geĆÆnteresseerd in psychologie en vanuit die interesse schrijft ze haar boeken. Waarom is een mens zoals hij is, waarom doet hij zoals hij doet? Waarom ontwikkelt een mooi meisje toch een eetstoornis, en wat doet dat met haar en haar omgeving? Hoeveel invloed heeft een onverwerkt verleden op een mens? Voor elk boek verricht ze veel research, een belangrijk, maar ook heel interessant onderdeel van het schrijven van een roman. Haar werk komt voort uit een christelijke levensvisie. Een vraag die haar zelf bezighoudt is of een roman pas christelijk is als er expliciet over God en geloven wordt gepraat, of dat die visie ook op andere manieren tot uiting kan komen.

De bijeenkomst is van 15.00-16.30 uur. Een kleine bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. 

Namens de werkgroep, Riet van der Honing

Volgende nieuwsbrief zal ca 22 januari verschijnen.
Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciĆ«le doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.