Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 20 augustus 2019

Nieuwe parochianen

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Adjoka da Silveira en Harry, Stephan en Doris Holwerda

- Harry Francis en Samas Elishba

- Janie Pikerie

- Tomasz, Agata, Julia en Maja Staniszewski

Op 18 augustus werden gedoopt en opgenomen in de grote gemeenschap van de Kinderen Gods: 

Joah Richard George Balinge,

Jheroné Deshawn Theophilus Gooding,

en de broers Naoufal Mayson en Sincerely Nathan Dielingen.

Aan de vele mooie woorden, gebeden en wensen, uitgesproken door pastor Van der Sman,  voegen we enkel toe dat de kinderen in goede gezondheid blij mogen opgroeien tot mensen naar Gods Hart.

Zondag Zindag

Op zondag 1 september opent het nieuwe seizoen van Zondag Zindag met een optreden van het gospelkoor Impact.Dit koor bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste zangers en zangeressen. De leden zijn afkomstig uit Lelystad en omstreken. Het koor staat sinds oktober 2006 onder de bezielende leiding van Stephan Havelaar. Het repertoire bestaat uit bekende koorliederen, klassiek, gospel en de bekende negrospiritual.
De bijeenkomst wordt van gehouden in zorgcentrum De Hoven van 15.00 tot 16.30 uur. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee wordt zeer gewaardeerd.

Namens de werkgroep Zondag Zindag, 
Riet van der Honing

 

Klik op de foto

Het lezen de moeite waard (klik op de tekst links dus ;-)

 

Ariënspublieksprijs 2019.
Stem op Diaconieprojecten van Pax Christi geloofsgemeenschap.

Elke 3 jaar wordt de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren.

Voor 2019 zijn er 31 projecten genomineerd waaronder twee projecten uit onze Pax Christi geloofsgemeenschap n.l. “Internationaal vieren doet integreren” en het nieuwe project “Meer aandacht voor diaconie in de zondagse viering”.
Er komt een boekje met een beschrijving van alle genomineerde projecten die in het bisdom verspreid wordt. De projecten worden beoordeeld door een jury. Voor de winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. De prijsuitreiking is op 12 oktober in het Titus Brandsmahuis in Deventer.

Maar zoals gebruikelijk tegenwoordig is er ook een publieksprijs. Daartoe kunt u stemmen op één van de projecten. Ik heb in de vorige nieuwsbrief gevraagd uw stem uit te brengen op één van onze twee projecten. Nog weinigen hebben hieraan gehoor gegeven. Daarom nogmaals een oproep dit alsnog te doen. Ga daarvoor naar: www.dkci-utrecht.nl. Daar vindt u ook een korte beschrijving van de projecten. U kunt ook stemmen via de parochiewebsite: www.parochienorbertus.nl
Stemmen kan tot 10 oktober. Doen hé!. laten we de parochie maar op de kaart zetten.

Info: Ben ten Hag b.bag1@chello.nl 0320-222851

Cursus “Reanimatie en AED” aangeboden!

Sedert maart j.l. hangt bij de voordeur van de Petruskerk een AED (Automatische Externe Defibrillator). Dat groene kastje op de foto. Daarmee kunnen mensen met en hartstilstand gered worden. Dat apparaat is in eerste instantie bedoeld voor onze kerkgangers. Gelukkig hebben we tot op heden er voor onszelf geen gebruik van hoeven te maken. Wel is de AED drie keer bijna gebruikt voor buurtbewoners. De hulpverleners die in de buurt van de Petruskerk met een noodgeval te maken kregen, zijn via “112” en “Hartslag nu” gewezen op o.a. onze AED, maar tegelijkertijd ook op een andere die daadwerkelijk wel benut zijn.

We prijzen ons gelukkig dat een aantal van onze kerkgangers in staat zijn om in voorkomende gevallen een patiënt goed te helpen met een reanimatie en de AED, Maar om in de toekomst écht gesteld te staan voor dergelijke noodgevallen, zouden we graag willen dat toch een aantal meer mensen die vaardigheid  bezitten. Daarom bieden we aan om de kosten die aan zo’n cursus verbonden zijn, voor rekening van de parochie te laten komen.

Zij, die graag zo’n cursus zouden willen volgen, kunnen zich melden bij ondergetekende, bij het parochiesecretariaat of via aed.petruskerk@parochienorbertus.nl.

Bij voldoende belangstelling zal ik proberen de cursus in de Petruskerk te laten geven.

Namens de Locatieraad

Hans Luiten

Volgende nieuwsbrief zal ca 13 september verschijnen.
Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.