Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 23 maart 2019

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Agata, Humphrey en Lamar Kaczmarek
- Diana Hensbergen

SENIORENVIERING

In de Petruskerk zal op 5 april a.s. weer een seniorenviering plaatsvinden. De aanvang zal zijn om: 14.15 uur maar de kerk is al open vanaf 13.30 uur.

Pastor Theo van der Sman zal voorgaan in deze viering. Als thema hebben wij gekozen: “GEDRAGEN LAST” . De dienst wordt ondersteund door het Serviamkoor onder leiding van Petra Roeske. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Venema.

Daarna is er tijd voor een gezellig samen zijn.

De 80-plussers van onze gemeenschap zullen in de komende weken worden bezocht door een ouderenbezoekster en persoonlijk worden uitgenodigd. Maar andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij deze viering.

Wij hopen velen van u welkom te heten in deze kerkdienst.

Het Seniorenpastoraat.

Zondag Zindag

Op zondag 7 april is er weer Zondag Zindag in zorgcentrum De Hoven.
Het dubbelmannenkwartet van het Lelystads mannenkoor zal dan optreden. De bijeenkomst is van 15.00 tot 16.30 uur.
Er wordt alleen een bijdrage voor de koffie of thee met iets lekkers er bij gevraagd. Senioren zijn van harte welkom!

Namens de werkgroep Zondag Zindag
Riet van der Honing

Palmpasen stok maken

Wanneer: Zaterdag 13 april
Hoe laat: 14.00 uur tot 15.30 uur (kerk open v/a 13.45 uur)
Waar: In de Petruskerk
Kosten: Geen

Zelf mee te nemen: -> LEES HIER

 

23 april

Beste mede parochianen, 
Het is tijd, de hoogstnodige tijd dat wij als parochianen binnen onze Norbertusparochie met elkaar bespreken hoe wij de toekomst tegemoet gaan en wel op:

Dinsdagavond 23 april om 20.00u in de Petruskerk

Lees hier meer

Moeilijkheden met collectes binnen Pax Christi
De collectes in de vieringen zijn onmisbaar om de werken en doelen te kunnen uitvoeren. De laatste jaren worden wij geconfronteerd met een steeds moeilijkere afdracht van de gecollecteerde gelden. Het geld moet geteld en naar de bank gebracht worden; dit is een lastig karwei wat steeds meer moeite kost.
Wat ook speelt is, dat de bank het liever heeft dat alles digitaal via het internet gaat, deze maakt het ons steeds moeilijker. Vaak is de apparatuur kapot en is men voor niets gekomen.
Maar ook het aantal vrijwilligers, wat nog in staat is om dit uit te voeren, wordt steeds schaarser. Het muntgeld zorgt voor vele kilo’s, wat in fietstassen mee moet naar de bank, waar de geldtellers staan. Ook de veiligheid is hier een risico: fietsend en lopend met zware tassen.
Uitbesteden aan een geldtransport is kostbaar en vestigt de aandacht op onze kerk als een plaats waar geld ligt.
Er zijn dus vele argumenten om ons geef-gedrag aan te passen.
Wij hebben twee goed lopende alternatieven: de GIVT-app en de collectebonnen.
De GIVT-app voor de mensen met smartphone, zowel Appel als Android beschikbaar. Het is een eenvoudige handeling en uw gift wordt afgeschreven van uw bankrekening. Er zijn altijd wel mensen die je hiermee wegwijs willen maken en er zijn folders in de kerk aanwezig.
Maar als u met de telefoon niet zo handig bent, is het systeem met collectebonnen ook uitstekend.
Voor bonnen stort u de waarde, waarvoor u bonnen wilt, op de rekening:
NL35 RABO 0348 1725 83 t.n.v. Parochie H. Norbertus
Met Eise Bos kunt u dan verder afspreken wanneer hij aanwezig is voor afgeven bonnen.

Wij doen een dringend beroep op u om over te gaan op een van deze mogelijkheden.
En, wellicht kunt u de giften via GIVT en/of de bonnen aftrekken van de belasting; ze zijn namelijk aantoonbaar door de bankoverschrijvingen.
De Locatieraad

---
---

Samen aan Tafel Maaltijden
Op weg naar Pasen toe worden er 6 Samen aan Tafel Maaltijden georganiseerd op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd. Er wordt -sober- voor je gekookt. Zelf hoef je alleen een diep bord en bestek mee te nemen.
De 40dagentijd-projecten van Kerk-in-Actie en Vastenactie staan centraal in deze maaltijdvieringen, die worden gehouden in de:

- Petruskerk (Botter 39-05) op 12 april;
- Ontmoetingskerk (Schor 4) op 29 maart en 05 april.

De kerk is open vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur en eindigt rond 19:00 uur. Voor de laatste maaltijd op 12 april nemen we allemaal wat eten -zonder vlees- mee om te delen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de projecten gevraagd.
Aanmelden kan elke week tot en met de donderdagavond bij Ria Damen, telnr. 253852 en Willie Oosterheerd, telnr. 220402.

Jij bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden
Bert Oosterheerd en Ria Damen

Herbronning (aanmelden kan hier)

Herbronningsactiviteiten in de komende weken.
Voor meer informatie, verwijs ik naar het boekje Herbronning of de website.

 

28 maart Sacrale dans.
Sacrale dans is een dansvorm met een eigen karakter, waarbij je al bewegend tot bezinning komt naar aanleiding van een thema. Het thema krijgt een impuls door ‘een midden’. Door de gekozen muziek en de zich steeds herhalende danspassen ontstaat er een verbinding met jezelf, met je medemens, met de wereld. Een bijzondere ervaring. Danservaring is niet nodig. Iedereen wordt als vanzelf meegenomen in de kring.
In de vastentijd ter voorbereiding op Pasen wil Jane Edelenbos, gediplomeerd docente, 4 ochtenden met belangstellenden dansen. Een prima gelegenheid om kennis te maken met deze bijzondere dansvorm.
Vier donderdagochtenden voor Pasen van 10.00 tot 11.30 in de Petruskerk in .
Opgave/info bij Yvonne ten Hag: b.hag1@chello.nl Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

7 apr. Paas-workshop Mandalatekenen
Mandalatekenen is in. In deze speciale paas-workshop, o.l.v. Marloes van Esterik, ga je zelf een ontwerp opzetten en inkleuren, geinspireerd op Pasen. Een goede manier om inspiratie op te doen en meditatief bezig te zijn. Zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in de Ludgeruskerk in Dronten.
Kosten € 10,-    Opgave: familie@vanesterik.com

13 apr. Uitvoering muziekproject Hadewich.
Heleen van Els, bekend van de uitvoering van het evangelie van Maria Magdalena, heeft nu een compositie Hadewich gemaakt, gebaseerd op gedichten van deze zelfbewuste getalenteerde mystica uit de 13e eeuw. Uitgevoerd door koorleden en musici uit Flevoland.
In de Voorhof Biddinghuizen om 20.00 uur.
Gratis toegang; na afloop is er een collecte.

 

Roze viering 14 april 2019

14 april is er weer een roze viering! Lees hier meer of klik op bovenstaande afbeelding.

Volgende nieuwsbrief zal ca  12 april verschijnen.
Tot 1 dag ervoor kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.