Pax Christi Geloofsgemeenschap   -   Nieuwsbrief 8 februari 2019

Vanavond de presentatieviering van Andre van Boven om 19:00 in Dronten.
Aanstaande zondag gaat hij meteen bij ons in Lelystad voor.

Samen aan Tafel Maaltijden
Op weg naar Pasen toe worden er 6 Samen aan Tafel Maaltijden georganiseerd op de vrijdagavonden in de Veertigdagentijd. Er wordt -sober- voor je gekookt. Zelf hoef je alleen een diep bord en bestek mee te nemen.
De 40dagentijd-projecten van Kerk-in-Actie en Vastenactie staan centraal in deze maaltijdvieringen, die worden gehouden in de:

- Petruskerk (Botter 39-05) op 08 maart, 22 maart en 05 april;
- Ontmoetingskerk (Schor 4) op 15 maart, 29 maart en 12 april.

De kerk is open vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur en eindigt rond 19:00 uur. Voor de laatste maaltijd op 12 april nemen we allemaal wat eten -zonder vlees- mee om te delen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage voor de projecten gevraagd.
Aanmelden kan elke week tot en met de donderdagavond bij Ria Damen, telnr. 253852 en Willie Oosterheerd, telnr. 220402.

Jij bent van harte welkom!
Namens de werkgroep Samen aan Tafel Maaltijden
Bert Oosterheerd en Ria Damen

Kunst in de kerk

Momenteel zijn er doeken van Sieppie Schokker en Ria Damen tentoongesteld.
Neem eens een kijkje in de gang richting de torenkamer.

Herbronning (aanmelden kan hier)

Herbronningsactiviteiten in de komende weken.
Voor meer informatie, verwijs ik naar het boekje Herbronning of de website.

27 febr. Engelen in de kunst. Door pastor Ben Pieters
Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol. Op inspirerende wijze neemt pastor Ben Piepers ons mee naar de kunstwerken met engelen te kijken. In de wisselwerking van beleving verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben.
Petruskerk 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Opgave: secretariaat 0320-250010

7 mrt Film Whale Rider. Ludgeruskerk 19.30 uur
Een ontroerende film over de gemeenschap van de Maori’s. Pai is de kleindochter van de leider van de Maori-stam. Haar tweelingbroer en haar moeder overlijden bij de geboorte van de kinderen. Opa is teleurgesteld omdat Pia een meisje is en hem daarom niet kan opvolgen. Opa wil maar niet inzien dat Pia werkelijk alle eigenschappen bezit die haar tot ideale leider maken.

3 en 17 mrt Muziekproject  Hadewijch.
Heleen van Els, bekend van de uitvoering van het evangelie van Maria van Magdalena, heeft nu een compositie Hadewijch gemaakt die gebaseerd is op 5 gedichten van deze zelfbewuste getalenteerde dichteres en mystica uit de 13 e eeuw. Het wordt uitgevoerd door een projectensemble met koorleden en musici uit Flevoland.
Op 28 febr. om 20.00 uur is er een lezing over Hadewijch door hoogleraar oecumene Peter Nissen in de Ludgeruskerk. Opgave via: heleen.van.els@hetnet.nl
Op zondag 3 mrt om 15.00 uur is er een uitvoering in de Hoeksteen Swifterbant
Op zondag 17 mrt om 15.00 uur is er een uitvoering in de Petruskerk in Lelystad.
Op zaterdag 13 apr om 20.00 uur is er een uitvoering in de Voorhof in Biddinghuizen
Zie ook www.heleenvanels.wordpress.com
De uitvoeringen (hiervoor is opgave niet nodig) zijn gratis. Wel is er na afloop een collecte ter dekking van de kosten.

12 mrt. Ik was vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen.
Ria Damen en Dick Corporaal benaderen het thema vreemdelingschap vanuit verschillende kanten: historisch, psychologisch en ook vanuit het geloof. Zou het kunnen dat de vreemdeling ons een spiegel voorhoudt, dat die ons laat inzien dat we zelf ook “onbekende” kanten hebben. Kunnen we onze angst voor vreemdelingen wel of niet met een moreel appel overwinnen, of alleen wanneer we de vreemdeling in onszelf plaatsen?
Petruskerk 20.00 uur. Opgave secretariaat 0230 250010

Instructie bediening AED
Zoals u weet hebben we recent een AED aangeschaft (Automatisch Externe Defibrillator). Onderdeel van de aanschaf was een instructie in de bediening ervan. De leverancier zal aan een twintigtal personen uitleggen hoe met het apparaat gewerkt moet worden. De instructie duurt ongeveer 1½ uur en zal in de Petruskerk plaatshebben. Er hebben zich inmiddels al een redelijk aantal aangemeld, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Heeft u belangstelling, geef u dan zo snel mogelijk op bij het secretariaat (0320-250010) of stuur een e-mail naar aed.petruskerk@parochienorbertus.nl. Doe het snel, want de instructie gaan we plannen in de tweede helft van deze maand.
Hans Luiten namens de locatieraad.

In Memoriam

Op vrijdag 1 feb 2019 hebben we het leven gevierd van Petrus Theodorus Goudsblom, waarna zijn lichaam werd gecremeerd. Piet werd 15 jan 1937 geboren in Alkmaar. Als oudste in een gezin van 9 kinderen. Piet kreeg het nodige mee van de oorlog, voedseltochten, de boer op, schooien, samen proberen te overleven. In zijn militaire diensttijd was hij kleermaker. Later werkte hij bij de Nederlandse Spoorwegen, en bracht het tot hoofdconducteur. Piet hield van sport: wandelen (Nijmeegse Vierdaagse), racefietsen (toertochten), zwemmen en naar voetbal kijken (Feijenoord). Een kenmerkende karaktertrek was toch wel dat Piet stijfkoppig was en moeite had om sorry te zeggen. In 1964 trouwde hij met Ria Bakker, en samen kregen ze 3 kinderen: Linda, Arjan en Miranda. Voor zichzelf hield Piet vast aan zijn principes. Gescheiden in 1986 bleef hij trouw aan zijn huwelijksbelofte: zolang Ria nog leefde was een ander huwelijk voor hem geen optie. En Piet was lid van het Christelijk Mannenkoor Lelystad, had een mooie basstem. Piet was trots op zijn zoon en blij met zijn herstelde relatie met hem. En hij genoot van hun contact via skype toen Arjan in Australië woonde. Ook van hun treinreis naar Noorwegen genoot hij nu nog na. Acute maagpijn was aanleiding voor een spoedopname in het ziekenhuis in Almere. Op zaterdag 26 januari in bijzijn van Arjan overleed Piet. We lazen Matt 25, 14-24, het verhaal over talenten, waarvan de strekking is dat niks doen geen optie is. Het leven heb je gekregen om er wat van te maken tot vreugde van mensen om je heen. Dank je Piet voor wie je voor ons bent geweest.
Ik bid dat de Ene&Eeuwige dat Hij kracht en steun mag schenken aan wie hem missen.
Willem van der Burg

Volgende nieuwsbrief zal ca 1 maart verschijnen.
Tot op die dag kan kopij gestuurd worden.
Maar liefst eerder natuurlijk. 

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.