Pax Christi Geloofsgemeenschap
17 juli 2018

---

Bericht van overlijden

Elittah de Ree Lungu *3-11-1994 † juli 2018

Eind vorige week bereikte ons vanuit Sesheke Zambia het verschrikkelijke bericht, dat Elittah, dochter van Bart de Ree en Precious de Ree-Mwanangombe, in het ziekenhuis van Sesheke is overleden. De uitvaart heeft aldaar plaatsgevonden op 14 juli.
Bart heeft, samen met Precious, vele vormelingen toegerust en zou een aandeel hebben, samen met enkele jongeren, in de slotviering van de catechesegroepen op 15 juli.
Helaas moest hij zich onder deze droevige omstandigheden versneld bij zijn familie in Sesheke voegen.

Hij schreef ons:
‘Elittah is eind mei met Precious, haar moeder, naar haar zus en neefjes en nichtje in Sesheke gegaan. Hier had ze een mooie tijd. Ze was een liefdevol iemand voor haar vrienden en voor haar ouders, vrienden en familie.
Ze deed haar communie en vormsel in de Pax Christi gemeenschap.
Het is onwezenlijk om afscheid te moeten nemen van een jong iemand met zoveel levenslust, plannen en ideeën’.

We hebben in de viering op 15 juli een kaarsje opgestoken voor Elittah en voor haar zielenrust gebeden. Dat zij mag zijn in het Eeuwige Licht.
We bidden ook voor Bart en Precious, dat zij kracht en steun mogen ontvangen om dit grote verlies te dragen.
Dat de Levende God bij hen mag zijn!

---

Deze tekst is als slotgedachte uitgesproken afgelopen zondag :

Voortgang
De kracht hebben los te laten,
Mot te schudden uit de tijd.
Plezier hebben in doorbladeren,
Verhaal te zijn; achter komma's staan.
Gelegenheid tot dralen, talmen,
Of juist als gras in mei te wandelen
Daar waar niet verwacht. Leven
als eerst; met kinderogen een nieuwe weg.
Op achteloze voeten reizen, ongeacht Tegenwind.
De kunst van dragen Kennen, onderweg eens remmen
Om met fluitenkruid te zingen. Verder niets

---

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil graag Legend Beaumont als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

---

Doopnieuws

Op zondag 1 juli is gedoopt Legend Giëgo Beaumont. We wensen hem en zijn familie veel geluk en zegen toe.

Op 15 juli zijn gedoopt in onze geloofsgemeenschap:
Virginio Romeo Koen Winter en zijn broer Kyano Ramon Winter
Verder: Shane Adam de Cuba en Josephine Eline Koopman.
Alle gedoopten, de ouders en de verdere familie wensen wij veel geluk en Gods zegen.

---

Helaas is het telefoonnummer van pastoor Huitink onjuist vermeld in De Oversteek 
Het juiste nummer is 06-20570669.

---

Aanschaf AED-apparaat
Een AED, oftewel een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht (bron: Wikipedia).
Wij overwegen de aanschaf van zo’n apparaat om in voorkomende gevallen de eerste adequate hulp aan een patiënt te kunnen bieden. Voor het maken van de juiste keuze gaan we ons laten adviseren door onder meer de Hartstichting.
Het zou goed zijn als verscheidene personen van onze geloofsgemeenschap zich oriënteren op het gebruik van het apparaat. Naar ons nu al duidelijk is geworden is de bediening van zo’n apparaat verrassend eenvouding. Desondanks willen we ons degelijk voorbereiden op het gebruik van het apparaat voor het geval zich een incident voordoet. Daarom doen we bij deze een oproep voor vrijwilligers die aan zo’n cursus willen deelnemen. Ook reanimatie zal onderdeel van die cursus zijn. Meer informatie: https://www.hartstichting.nl/reanimatie/leer-reanimeren. Meld u aan bij de: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl. De kosten zijn voor rekening van de geloofsgemeenschap.

---
Voorzaal

Evaluatie 50 jaar Pax Christi

Evaluatie 50 jaar Pax Christi Met het Jeugduitje van zaterdag 7 juli is het programma van 50 jaar Pax Christi voltooid. Daarmee kunnen we het jubileumjaar dan ook daadwerkelijk afsluiten. De bladen van de slingerplant in de Voorzaal (waarover straks meer) is nu helemaal veranderd van groene bladeren naar fotocollages. En wij hebben recent als Evenementencommissie – voorlopig – onze …

Meer lezen.

---

Volgende nieuwsbrief zal ca 11 augustus verschijnen.
Tot op die dag kan kopij gestuurd worden.

---

Aanmelden voor nieuwsbrieven kan nu via de rechterkolom op de website. Het afmelden en aanpassen van u profiel kan via de link onderaan dit bericht. We raden u aan dit bericht te bewaren dan wel de link op te slaan.

---

Attentie:  In verband met de Wet op de Privacy verzoeken wij u de gegevens in deze nieuwsbrief alleen voor eigen gebruik te benutten en niet voor andere verenigings- of commerciële doeleinden te gebruiken. Het bestuur van de Norbertus parochie en redactie zijn niet verantwoordelijk voor misbruik, die in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden.  

Om ervoor te zorgen dat onze nieuwsbrief altijd in uw postvak binnenkomt, voeg daarom altijd  nieuwsbrief.paxchristi@parochienorbertus.nl  toe aan uw adresboek.
Als u nu of in de toekomst liever geen nieuws of post meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door onderaan deze pagina op opzeggen te klikken.