Vormsel

In onze parochie kunnen de jongeren die daarom vragen het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het vormsel is het sacrament, na de doop en de 1e communie. Het vormsel is voor hen een bewuste keuze. Zij zeggen “Ik wil bij deze kerk horen”. Hiermee bevestigen zij daarmee de keuze die de ouders bij de doop hebben gemaakt.

De intentie in deze parochie is om elke 2 of 3 jaar het vormsel te vieren. Het bisdom Utrecht, waaronder onze parochie valt stuurt elk jaar een brief met hierin de vraag of er bij ons in het volgend jaar mensen zijn die gevormd willen worden. Nu de scholen minder betrokken zijn bij de kerk gaat het aanvragen van het vormsel uit van de kerk (vroeger ging dit uit van de school). Kinderen vanaf groep 8 worden hiervoor uitgenodigd.

De jongeren die zich hebben opgegeven worden gevormd door de bisschop of de deken (deze als afgevaardigde van de bisschop).

Tijdens de voorbereiding naar het vormsel wordt een werkgroep gevormd die samen met de jongeren, via een aangepaste vorm van catechese, toewerkt naar het vormsel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief