Sacramenten

Wanneer u uw kind (of kinderen) wilt laten dopen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Een doop kan door het gehele kerkelijk jaar heen plaatsvinden. De perioden waarin niet gedoopt wordt zijn: de 40 dagentijd, de zomerperiode en de adventstijd.

Samen met de pastor plant de werkgroep doopcatechese een datum waarop de doop zal gaan plaatsvinden. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen. In een doopdienst worden 3 tot 4 kinderen gedoopt. Vervolgens worden de ouders die hun kind willen laten dopen uitgenodigd voor de doopvoorbereiding. Dit gebeurt op volgorde van aanmelding.

De doopvoorbereiding wordt gehouden in een tweetal avonden. Bij beide avonden is de pastor aanwezig.

Vooraf krijgen doopouders ‘huiswerk.’ Wij vragen hen een brief te schrijven aan hun kind waarin zij aangeven wat voor hen de reden is om hun kind te laten dopen.

Op de 1e avond maken we kennis en komen we op de geschreven brief terug. De 2e avond staan de symbolen rond de doop centraal en wordt de praktische invulling rond de doop besproken, hierbij kunt u denken aan hoe laat u aanwezig moet zijn in de kerk, wie het kind draagt enz.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief