Ziekenzalving

De pastor i.s.m. de werkgroep persoonlijk pastoraat wil ouderen de mogelijkheid geven om in alle rust, en buiten de sfeer van een verdrietig ‘definitief afscheid’, samen het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Uiteraard kunt u ook individueel de ziekenzalving (priesterpastor) of ziekenzegen (pastoraal werk(st)er of VEPper) ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met parochiesecretariaat .

Met incidentele ziekenzalving-vieringen willen we als parochie ouderen de kracht meegeven op de weg die zij nog hebben te gaan. Hierover wordt tijdig geïnformeerd in het parochieblad; u kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat