Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, hebben voor de doopviering een voorbereidend doopgesprek met de pastor. Door samen na te denken over wat het laten dopen van een kind betekent voor het gezin, voor de opvoeding van het kind en voor het contact met onze geloofsgemeenschap, krijgt de doopviering extra betekenis.

Deze gesprekken worden altijd als zeer waardevol ervaren. In de parochie worden regelmatig gemeenschappelijke doopvieringen gehouden, gewoonlijk op zondagmiddag. Ook worden kinderen gedoopt tijdens oecumenische vieringen en in de paasvieringen. Dit wordt nader aangekondigd in het parochieblad de Oversteek. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met het secretariaat.