Koren

Binnen de Pax Christi parochie is een aantal koren actief:

 • Pax Christi koor
 • Zanggroep Serviam
 • Klein koor
 • Kinderkoor Kikolé
 • Internationaal Gelegenheidskoor
 • PAX CHRISTI KOOR
  Het Pax Christi koor telt ca. 40 leden. Sommigen van hen zingen al jaren mee! Het koor heeft zich toegelegd op het zingen van liederen in de volkstaal en vervult tijdens de liturgie dan ook een belangrijke rol. Het koor repeteert elke donderdagavond om 20.00 uur in de Petruskerk.
 • ZANGGROEP SERVIAM
  De zanggroep Serviam verleent medewerking aan huwelijks(jubileum)vieringen en uitvaartdiensten in de Petruskerk. Op deze manier willen de leden van de zanggroep delen in de vreugde en het verdriet van medeparochianen. Het koor heeft ca. 30 leden en repeteert op donderdagmiddag om 13.30 uur in de Petruskerk.
 • KLEIN KOOR
  Naast onze vier koren functioneert nog het ‘klein koor’: een willekeurig aantal koorleden en cantors die muzikale ondersteuning bieden tijdens vieringen waarbij geen koor is ingeroosterd.
 • GEZINSKOOR KIKOLÉ
  Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool die het fijn vinden om samen met andere kinderen te zingen, zijn van harte welkom bij Kikolé. Dit koor zingt tijdens de gezinsvieringen die één keer in de zes weken plaatsvinden. Soms zingt het kinderkoor ook wel eens ‘tussendoor’ zoals bij de 1e communievieringen. Er worden allerlei leuke liedjes gezongen! Repetitie op vrijdagavond van 19.00 uur tot 19.55 uur in de Petruskerk.