Vormsel

In onze parochie wordt het vormsel toegediend aan kinderen vanaf groep 8. Alle jongeren van die leeftijd krijgen een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan de voorbereiding.

Na een informatieavond voor ouders en jongeren, bereiden jongeren zich voor bij gastouders. Ook voor de ouders van de vormelingen worden enkele avonden georganiseerd waarin allerlei zingeving-vragen aan de orde komen. De jongeren kunnen elk moment stoppen met de voorbereiding als zij zich (nog) niet geraakt voelen.

De vormelingen bereiden zelf de dienst voor. Ook gaan ze vooraf kennismaken bij de bisschop thuis en bespreken daar de vragen die bij hen leven.

Zie ook sacramenten/vormsel