Geschiedenis en Petruskerk

Bekijk hier het boekje dat is uitgegeven rondom het 25 jarig bestaan van de Petruskerk.

Petrus

Simon, een eenvoudige visser uit Galilea, werd door Jezus geroepen zijn volgeling te worden. Hij kreeg van zijn Heer de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord Petra dat ‘Rots’ betekent. Christus zei tegen Simon nadat hij Jezus had erkend als de Zoon van God: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Rijk der Hemelen geven en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Matteüsevangelie 16: 18.19) Na de Verrijzenis was Petrus, de eerste der apostelen, leider van de christengemeente in het Heilig Land. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 64 of 67 de kruisdood. Volgens een overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als zijn Heer te sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout vastgespijkerd te worden.