Proeven van goed samenleven, katholiek sociaal denken

In het licht van de diaconale inslag van het jaarthema vestigen wij graag de aandacht op het boekje “Proeven van goed samenleven”, dat een zeer toegankelijke introductie biedt in het katholiek sociaal denken. Het is geschreven door Thijs Caspers van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (www.katholieknetwerk.nl en www.vkmo.nl).

Het gaat over menselijke waardigheid, solidariteit, het algemeen welzijn en het beginsel van subsidiariteit. Deze pijlers dragen de katholieke visie op hoe een goede samenleving er uit zou zien. Het bevat leerzame praktijkrollen en praktijkvoorbeelden. Bij de presentatie van het boek benadrukte Erik Borgman, dat katholieken hun sociale traditie niet ‘klein moeten maken’, maar in ere houden. Het katholiek sociaal denken houdt  grote waarden en inzichten hoog vanuit een visie op de waardigheid van de mens als schepping en partner van God. ‘Het kennen van je eigen traditie bevordert het samen optrekken met christelijke en maatschappelijke partners’. Katholiek sociaal denken is uiterst actueel en relevant; het is een open uitnodiging.

Meer Diaconie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief