Ben Bedankt!

Als ons gevraagd zou zijn wie van onze geloofsgemeenschap tot op hoge leeftijd een rustige en gezonde oude dag heeft verdiend, dan zouden we zonder aarzelen hebben gezegd: “Dat is Ben ten Hag”.
Maar het heeft niet zo mogen zijn. In het harnas, strijdend tegen een onmogelijke vijand is hij verslagen. Terugkijkend op zijn leven als parochiaan, kun je met recht stellen dat hij in de loop van ruim 40 jaar een indruk¬wekkende staat van dienst heeft opgebouwd.

In zijn beginjaren in Lelystad zette hij zich in voor de bouw van de Petruskerk. Hij ging de redactie van het parochieblad Gesprek voeren en deed dat gedurende 25 jaar. Beide klussen zijn mega geweest en hebben ervoor gezorgd dat onze parochie uitgroeide tot een hechte gemeenschap. Zonder zijn nauwgezetheid, zijn doortastendheid en zijn scherpe visie op de toekomst zouden we nu aanzienlijk minder af zijn geweest.

Een gemeenschap als de onze kan alleen goed functioneren dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vrijwilligers die actief zijn in diverse vormen: van inhoudelijk pastoraal tot praktisch logistiek, van bestuurlijk verantwoordelijk tot dienstbaar ondersteunend. Vele vrijwilligers hebben een of enkele van deze kwaliteiten. Ben had ze allemaal. Hij zette zich intens in voor de volwassencatechese, organiseerde het parochiesecretariaat en de actie Kerkbalans. Ook schuwde hij niet bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, maar was net zo goed notulist bij vergaderingen of actief klusser bij de stichting HIP (Hulp In Praktijk). Bij dat alles was hij één met de mensen. Hij kende iedereen en iedereen kende hem.

In 2002 is Ben geridderd in de orde van Oranje Nassau voor o.a. het vele werk dat hij voor de parochie verrichtte. En trots was hij ook toen hij in 2011 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mocht ontvangen. Het zijn terechte constateringen dat hij aanzienlijk meer deed dan je van een doorsnee vrijwilliger menselijkerwijs mocht verwachten.

Hij heeft ook zijn moeilijke momenten gekend. Het overlijden van hun zoon Mattijn was een grote slag voor hem en Yvonne. Het was bewonderenswaardig hoe zij beide nadien gesterkt zich weer inzetten voor de parochiegemeenschap.
Zo ook was er enige tijd grote twijfel bij Ben of de fusie van de parochies in de polder en de Veluwerand wel een goede zaak was. Maar op enig moment heeft hij zich vermand en zich achter de onvermijdelijke ontwikkeling geschaard.

In de afgelopen lange reeks van jaren heeft hij het fenomeen Internationale vieringen bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. Een ware verrijking van ons scala aan typen vieringen die ook recht doet aan de multiculturele samenstelling van onze parochie.
Ook ging zijn aandacht uit naar de mensen die het moeilijk hebben in Lelystad. In het project Pax Diaconaal spoorde hij leden van onze geloofsgemeenschap aan zich diaconaal in te zetten. Zijn diaconale hart zat op de goede plek. Hetzelfde geldt voor het betrekken van jongeren in onze kerk.

Ben was de ‘architect’ van de gedachte om het parochiesecretariaat (de voormalige woning van pastoor van den Bosch) te verkopen en met het vrijgekomen bedrag het kerkgebouw aan te passen. We werden de kapel en de grote sacristiezaal rijker.

Deze opsomming is verre van compleet. Op Ben kon je altijd een beroep doen en dat werd ook veel gedaan. Sterker nog hij zette zelf anderen op het spoor van nieuwe acties. We zullen die druk missen, dat is zeker. Maar op dit moment past ons dankbaarheid voor de stimulans en inspiratie in de afgelopen vier decennia.
Eigenlijk kunnen we ons afvragen of hij wel ooit “op zijn lauweren” zou zijn gaan rusten. Daar had hij het karakter niet voor. Sterven in het harnas is dan onvermijdelijk.

We wensen zijn Yvonne en zijn (klein)kinderen de kracht toe dit intens groot verlies te verwerken op dezelfde wijze als Ben met zijn tegenslagen omging.

Namens de Pax Christi geloofsgemeenschap,
Pastoraatsgroep en Locatieraad

Geven met Givt

Pax Christi Lelystad gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is google-play-badge-300x89-300x89.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is appstore-300x98-300x89.png

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€81.996Kerkbalans Lelystad per 1-7-2020€52.290.100Kerkbalans Lelystad per 1-7-202063,772%
Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€60.000Kerkbalans Dronten per 1-7-2020€100Kerkbalans Dronten per 1-7-20200%

Paastriduüm

Door er voor een eerste keer of misschien opnieuw over te lezen, kan het geloof en de beleving van de dagen zich verdiepen …

Uitleg over het Paastriduüm? http://paastriduum.nl/
De website heeft prachtige afbeeldingen en een uitleg bij de verschillende dagen. Samuel Advies heeft er een uitleg voor kinderen bij geplaatst. Ook kan men via de link een digitale versie van de paasfolder ‘Gods liefde ontvouwt zich’ ontvangen om zelf uit te printen.

Tevens is er nog een klein aantal gedrukte exemplaren van voornoemde folder via ons verkrijgbaar.
Tot 100 exemplaren per besteller, maar op is op (voor de tekst en afbeeldingen van de folder, klik hier).
Mail naar: info@rk-alphacentrum.nl

Geschenkje 1e Communicantjes
Ook dit jaar is voor de nieuwe 1e communicantjes de mooie dvd van Fatima verkrijgbaar. Klik hier voor meer info. Hoge kortingen bij grote bestellingen.

Nieuw boek ‘Wat zag Jezus vanaf het kruis?’

Voor een diepere beleving van de lijdensweek en Pasen.                   

Voorkant boek.jpg

Meer lezen of bestellen – 7,50 euro? Klik hier.
We wensen u een gezegende voortzetting van de Veertigdagentijd.
Met vriendelijke groet,
Helen Opstal
Jeroen Smith pr.

Katholiek Alpha Centrum

www.rk-alphacentrum.nl  www.hoevindjeGod.nl

Geplukt van de KRO-NCRV

Stef Bos schreef dit gedicht: Lentevers.

Lentevers

Onvoorstelbaar
Hoe in twee weken
De wereld kan veranderen
En wij in verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door feiten
Waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen
Hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws tot ons door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte

Stilte in straten
Stilte In de beelden
Waar we naar kijken
Met andere ogen
Die misschien
Weer opnieuw moeten leren zien

Totzover
Het begin van deze lente
Die ons voorkomt
Als het eind der tijden
De rest van het leven
Om ons heen
Fluit er maar op los
Komt uit de knop
En bloeit open
Vogels leggen eieren
Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia
Is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw van een zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt
De zomer tegemoet

Maar onze nachten
Zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen
En geloven
In een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is

Dat is misschien
Wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons
In onszelf te keren

https://kro-ncrv.nl/protestant/inspiratie/gedicht-stef-bos-over-coronacrisis-lentevers

Omzien naar elkaar

Beste allemaal,

In verband met de ontstane situatie ten gevolge de uitbraak van het Coronavirus, nu ook in Nederland, doen wij bij deze ook een dringend beroep op jullie.

Via de media worden we voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ingrijpende maatregelen. Het wordt steeds meer voelbaar.

Ook in onze kerken heeft dit al tot ingrijpende beslissingen geleid. De Nederlandse bisschoppen hebben in aansluiting op het overheidsbeleid besloten de vieringen voor de komende weken en nu ook alle vieringen vanaf Palmzondag tot en met Tweede Paasdag op te schorten om zo nadere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Best heel ingrijpend allemaal.

Als pastoraal team en drie besturen werken we in deze nauw met elkaar samen om zo goed mogelijk in te spelen op de voortdurend veranderende situatie.

Uiteraard volgen we overheids- en bisdombeleid, maar dat neemt niet weg dat we ook in de huidige situatie zo dicht mogelijk bij onze geloofsgemeenschappen willen blijven staan. Juist nu alle vieringen wegvallen en daarmee ook de zo gewaardeerde onderlinge sociale contacten, dreigen met name oudere parochianen alleen te komen staan.

Gelukkig zijn er nog wel de Eucharistievieringen op zondag op de televisie.

Het pastorale team doet uiteraard wat het kan om daar waar nodig de pastorale zorg te verlenen. Daarnaast willen wij jullie vragen om in deze periode extra aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie in jullie geloofsgemeenschap. Heel veel gebeurt er natuurlijk al heel spontaan, maar wellicht is het ook goed om vanuit de locatieraad de contacten in deze moeilijke periode bewust te coördineren, te stimuleren via e-mailverkeer en telefonische contacten.  Dit vooral om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip raakt.

Naast de bestaande websites roepen we jullie daarom op om e-mailbestanden aan te leggen of te optimaliseren waarlangs parochianen direct en goed op de hoogte kunnen worden gehouden. Daarnaast kunnen er eventueel telefooncirkels worden gevormd, kringen van mensen die elkaar bellen om naar elkaar te informeren en elkaar  waar nodig de helpende hand te bieden, zodat er veel persoonlijk contact blijft bestaan ook nu we er beter aan doen om wat minder bij elkaar over de vloer te komen.

Samen moeten we proberen deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen. De drie besturen hebben besloten om een klein tijdelijk dagelijks bestuur in het leven te roepen, bestaan de uit een bestuurder uit ieder parochiebestuur. Samen met de pastoor onderhouden zij dagelijks contact en nemen beslissingen die noodzakelijk zijn.

Met hartelijke groet,

Namens het pastoraal team en de drie besturen:
Pastoor Ton Huitink
Peter Dekker – Parochie H. Norbertus
Jeroen Goosen – Parochie Thomas a Kempis
Theo Leferink – Parochie H. Christoffel