In Elburg wordt weer gevierd

  • Zondag 31 oktober aanvang 11.00 uur
  • Zondag 14 november aanvang 11.00 uur
  • Zondag 28 november aanvang 11.00 uur
  • Zondag 12 december aanvang 11.00 uur

Omdat het rooster al bekend was, waren ook de priesters bezet, dus de bovenstaande diensten zijn allemaal met eigen voorgangers. In Elburg blijft de kerk nu open, maar niet meer iedere zondag, maar eens in de 14 dagen. Aanvang 11.00 uur.

Kleding inzameling Dronten

De dames van de kledingwinkel in het AZC willen graag ook weer beginnen en zitten dringend om kleding, sportkleding en schoenen voor mannen en jonge jongens verlegen.
Daarom beginnen we met het inzamelen op de laatste zaterdag van de maand. De eerste keer dus zaterdag 27 maart van 10 uur tot half 12.
Met inachtneming van de coronamaatregelen.

Kesa

Beeldenstorm in de Petruskerk?

Intussen, maart 2021, zitten we nog steeds in de corona crisis. Allerlei maatregelen zijn door de overheid getroffen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Ook de Norbertus parochie heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de meest rigoureuze is wel dat er een paar maanden geen vieringen geweest zijn.

Eindelijk mogen er vanaf 7 maart vieringen plaatsvinden. Maar……waar zijn de beelden gebleven? Zowel het Mariabeeld als de Jacobsladder staan niet meer in de kerkzaal. Beeldenstorm?

Gelukkig valt het wel mee. Hoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Beide beelden vertonen verschijnselen van aantasting door houtworm. De Jacobsladder vertoont plaatselijk veel aantasting. Het Mariabeeld is in zeer ernstige mate aangetast. Het is echter niet helemaal duidelijk of het om oude aantasting gaat dan wel om huidige.

Voor alle zekerheid worden beide beelden behandeld. De Jacobsladder doen we in eigen beheer omdat het om plaatselijke schade gaat. Het Mariabeeld daarentegen gaat naar een gespecialiseerd bedrijf omdat de schade te veel is.

Om de Jacobsladder te verplaatsen heeft de beheer groep alle creativiteit en mankracht aan moeten spreken om het beeld uit de kerk te krijgen. Het gewicht bedraagt circa 800 kilogram en de breedte ongeveer 2,70 meter waardoor het slechts met moeite door de deuren gemanoeuvreerd kon worden.

Een en ander betekent dat de beelden enige tijd niet in de kerkzaal zullen staan. De behandeling neem enige tijd in beslag en daarna moeten ze een tijdlang acclimatiseren om weer in de kerk te kunnen staan.

Credenstafel Lelystad

Credenstafel

In de Petruskerk te Lelystad staat sinds enige tijd aan de zijkant op het priesterkoor een credenstafel. Dat is een tafel waarop benodigdheden voor de liturgie worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld de kelk van de priester, de ampullen en de hosties

Voorheen moest de priester of acoliet van het priesterkoor af om de misbenodigdheden van het tafeltje bij het tabernakel te halen en later stond er een laag tafeltje op het priesterkoor. Nu staat er een echte credenstafel en heeft de priester alles bij de hand.

Leden van de beheers commissie hebben de credenstafel ontworpen en geheel gemaakt in de stijl met de andere meubelen zoals de lezenaar en het statief van de doopvont. Met dank daarvoor.

Lezenaar

Ook in de Mariakapel staat sinds enige tijd een nieuw meubelstuk. Een lezenaar die evenals de credenstafel ontworpen is in de stijl van de andere meubels in de kerk. Op de lezenaar ligt een gedenkboek waarin opgenomen de namen van overleden parochianen.

Lelystad Archief Nieuwsbrieven