Online vieringen

Uitzendingen

Eucharistievieringen Basiliek OLV Zwolle (live)

Eucharistievieringen Basiliek OLV Zwolle (terugkijken)

Eucharistieviering NPO

Vieringen in het kader van de Goede week

Hieronder ziet u aankondigingen van de uitzendingen in het kader van de goede week, door op de afbeeldingen te klikken kunt u t.z.t. de liturgie bekijken met dank aan  https://www.emmausparochie.net/

Kruisweg
Avondplechtigheden

Geven met Givt

Pax Christi Lelystad gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net

Paastriduüm

Door er voor een eerste keer of misschien opnieuw over te lezen, kan het geloof en de beleving van de dagen zich verdiepen …

Uitleg over het Paastriduüm? http://paastriduum.nl/
De website heeft prachtige afbeeldingen en een uitleg bij de verschillende dagen. Samuel Advies heeft er een uitleg voor kinderen bij geplaatst. Ook kan men via de link een digitale versie van de paasfolder ‘Gods liefde ontvouwt zich’ ontvangen om zelf uit te printen.

Tevens is er nog een klein aantal gedrukte exemplaren van voornoemde folder via ons verkrijgbaar.
Tot 100 exemplaren per besteller, maar op is op (voor de tekst en afbeeldingen van de folder, klik hier).
Mail naar: info@rk-alphacentrum.nl

Geschenkje 1e Communicantjes
Ook dit jaar is voor de nieuwe 1e communicantjes de mooie dvd van Fatima verkrijgbaar. Klik hier voor meer info. Hoge kortingen bij grote bestellingen.

Nieuw boek ‘Wat zag Jezus vanaf het kruis?’

Voor een diepere beleving van de lijdensweek en Pasen.                   

Voorkant boek.jpg

Meer lezen of bestellen – 7,50 euro? Klik hier.
We wensen u een gezegende voortzetting van de Veertigdagentijd.
Met vriendelijke groet,
Helen Opstal
Jeroen Smith pr.

Katholiek Alpha Centrum

www.rk-alphacentrum.nl  www.hoevindjeGod.nl

Geplukt van de KRO-NCRV

Stef Bos schreef dit gedicht: Lentevers.

Lentevers

Onvoorstelbaar
Hoe in twee weken
De wereld kan veranderen
En wij in verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door feiten
Waar we achteraan lopen
Zonder te weten waarheen
Hoe goed wij ook door de jaren heen
Hebben geleerd
De kop in het zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws tot ons door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte

Stilte in straten
Stilte In de beelden
Waar we naar kijken
Met andere ogen
Die misschien
Weer opnieuw moeten leren zien

Totzover
Het begin van deze lente
Die ons voorkomt
Als het eind der tijden
De rest van het leven
Om ons heen
Fluit er maar op los
Komt uit de knop
En bloeit open
Vogels leggen eieren
Met een optimisme
Die ons vreemd is
De magnolia
Is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw van een zwaluw
Stijgt boven zichzelf uit
En vliegt
De zomer tegemoet

Maar onze nachten
Zijn stil
De straten hebben hun stem verloren
Wat anders kunnen wij
Dan blijven dromen
En geloven
In een overwinning
Op een tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet meer is

Dat is misschien
Wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
Door ons
In onszelf te keren

https://kro-ncrv.nl/protestant/inspiratie/gedicht-stef-bos-over-coronacrisis-lentevers

Omzien naar elkaar

Beste allemaal,

In verband met de ontstane situatie ten gevolge de uitbraak van het Coronavirus, nu ook in Nederland, doen wij bij deze ook een dringend beroep op jullie.

Via de media worden we voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ingrijpende maatregelen. Het wordt steeds meer voelbaar.

Ook in onze kerken heeft dit al tot ingrijpende beslissingen geleid. De Nederlandse bisschoppen hebben in aansluiting op het overheidsbeleid besloten de vieringen voor de komende weken en nu ook alle vieringen vanaf Palmzondag tot en met Tweede Paasdag op te schorten om zo nadere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Best heel ingrijpend allemaal.

Als pastoraal team en drie besturen werken we in deze nauw met elkaar samen om zo goed mogelijk in te spelen op de voortdurend veranderende situatie.

Uiteraard volgen we overheids- en bisdombeleid, maar dat neemt niet weg dat we ook in de huidige situatie zo dicht mogelijk bij onze geloofsgemeenschappen willen blijven staan. Juist nu alle vieringen wegvallen en daarmee ook de zo gewaardeerde onderlinge sociale contacten, dreigen met name oudere parochianen alleen te komen staan.

Gelukkig zijn er nog wel de Eucharistievieringen op zondag op de televisie.

Het pastorale team doet uiteraard wat het kan om daar waar nodig de pastorale zorg te verlenen. Daarnaast willen wij jullie vragen om in deze periode extra aandacht te besteden aan de onderlinge communicatie in jullie geloofsgemeenschap. Heel veel gebeurt er natuurlijk al heel spontaan, maar wellicht is het ook goed om vanuit de locatieraad de contacten in deze moeilijke periode bewust te coördineren, te stimuleren via e-mailverkeer en telefonische contacten.  Dit vooral om te voorkomen dat iemand tussen wal en schip raakt.

Naast de bestaande websites roepen we jullie daarom op om e-mailbestanden aan te leggen of te optimaliseren waarlangs parochianen direct en goed op de hoogte kunnen worden gehouden. Daarnaast kunnen er eventueel telefooncirkels worden gevormd, kringen van mensen die elkaar bellen om naar elkaar te informeren en elkaar  waar nodig de helpende hand te bieden, zodat er veel persoonlijk contact blijft bestaan ook nu we er beter aan doen om wat minder bij elkaar over de vloer te komen.

Samen moeten we proberen deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen. De drie besturen hebben besloten om een klein tijdelijk dagelijks bestuur in het leven te roepen, bestaan de uit een bestuurder uit ieder parochiebestuur. Samen met de pastoor onderhouden zij dagelijks contact en nemen beslissingen die noodzakelijk zijn.

Met hartelijke groet,

Namens het pastoraal team en de drie besturen:
Pastoor Ton Huitink
Peter Dekker – Parochie H. Norbertus
Jeroen Goosen – Parochie Thomas a Kempis
Theo Leferink – Parochie H. Christoffel