Lourdes bij nacht(bus)

Kennismakingsreis naar Lourdes

Ieder jaar komen de bedevaartorganisaties uit heel de wereld samen om zich voor te bereiden op het nieuwe bedevaart seizoen. Dit gebeurt altijd rond de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous op 11 februari (1858). Naast de leiding van bedevaartorganisaties worden rond deze datum ook bedevaarten georganiseerd. Ook vanuit Nederland zullen pelgrims naar Lourdes reizen om daar het feest van de eerste verschijning te vieren.

Ikzelf had al gepland om dan naar Lourdes te gaan, maar ben door Christoffelreizen gevraagd om beschikbaar te zijn als pastor voor de Nederlandse pelgrims die deelnemen aan de kennismakingsreis. Ik zal zelf met de auto naar Lourdes reizen terwijl de pelgrims met de nachtbus zullen worden vervoerd. Misschien roept dat bij degenen die overwegen mee te gaan wat vragen op. Ik kan u echter verzekeren dat er heel goede ervaring is opgedaan met deze nachtbus. Zo gaan de bewoners van het zorgcentrum Sutfene jaarlijks met deze bus. En ze willen niet meer anders. De bussen zijn ook uitermate geschikt voor pelgrims die slecht ter been zijn en voor rolstoelers. In Lourdes zullen we ook als pelgrimsgroep onze eigen viering hebben en natuurlijk een rondleiding door het heiligdom organiseren en de plaatsen in de stad bezoeken waar Bernadette heeft geleefd.

Voor meer informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen via de mail: info@christoffelreizen.nl, of u kijkt op de website: www.christoffelreizen.nl

Maar u kunt ook bellen: 073-2034144

Pastoor Ton Huitink

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”
De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Website

De website wordt actueel gehouden door de webmasters; zij zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van aangeleverde berichten dit zijn de volgende personen:

  • Jan Groenwold
  • Richard Woudenberg

Heeft u opmerkingen, aanvullingen, commentaar of spellingsfouten ontdekt? Meld het de webmasters! Lijkt het u/je leuk om mee te helpen en wil hier meer over weten? Mail ons! Ook inhoud voor de website kan worden aangeleverd via e-mail (webmaster@parochienorbertus.nl).

Webmaster en beheer e-mailadressen en inhoud aanleveren

Ontwikkeling en technisch onderhoud van de website wordt gedaan door de webmasters. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het beheer van de e-mailadressen van de Norbertusparochie. Contact opnemen kan via e-mail (webmaster@parochienorbertus.nl).

Actie kerkbalans 2023

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden en bezoekers. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor de samenleving en hun leden. Actie Kerkbalans helpt daarbij.

Met de start van het nieuwe jaar zal ook de actie kerkbalans gestart worden. De landelijke actie van de kerken om aandacht en geld te vragen voor hun werk.
In onze huidige samenleving lijkt de kerk een steeds minder grote rol te spelen in ons dagelijks leven. Het kerkbezoek neemt af, tradities gebaseerd op onze christelijke achtergrond lijken van steeds minder belang. Het is echter belangrijk ons te realiseren dat ook onze kerkelijke gewoontes en gebruiken aan verandering onderhevig zijn. Een samenleving die zo sterk verandert zal ook op het vlak van religie en spiritualiteit veranderen. Als mensen de kerk niet meer bezoeken betekent dat nog niet dat zij hun geloof aan de kant hebben gezet. Op tal van momenten in ons leven realiseren wij ons aanwezige geloof. Natuurlijk bij ingrijpende gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood, maar juist ook bij gewone dagelijkse zaken die onze aandacht vragen. Ontwikkelingen in ons land en in de wereld zetten ons aan het denken welke richting wij op gaan en hoe wij hiermee kunnen omgaan.
Vaak brengen momenten in ons leven ons terug naar die kerk, naar het gebouw , naar de rust en sereniteit die er in huist. Dan realiseren wij ons hoe belangrijk deze plek is, dichtbij onszelf.
Om deze plek te kunnen blijven bieden, voor iedereen op zijn/haar eigen moment in het leven, is er geld nodig. Geld om het gebouw te kunnen blijven onderhouden, waar wij bij elkaar kunnen komen, om te vieren en te rouwen. Wij krijgen geen subsidies van overheid of bisdom, maar zijn zelf verantwoordelijk voor gebouwen, personeel en alle activiteiten die door de vele vrijwilligers ontplooid worden, elk moment weer dat iemand erom vraagt.
Daarom is het voortbestaan afhankelijk van de inkomsten uit de actie Kerkbalans.
Wij vragen u dan ook bewust gul bij te dragen aan onze Actie Kerkbalans. Met een goede opbrengst kunnen wij onze waarde als geloofsgemeenschap blijvend zichtbaar houden, voor u en voor onze omgeving.
Wij rekenen op uw financiële steun!

– Kerkbalans Dronten

– Kerbalans Lelystad