Het Geel-Witte Boekje: Eerste hulp bij katholieke begrippen

De rooms-katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen een heel eigen taalgebruik en woordenschat ontwikkeld. Langzaam maar zeker verdwijnt de kennis van deze woordenschat uit onze cultuur. De media (kranten, televisie, internet) zijn een goede graadmeter hiervoor: steeds vaker worden katholieke begrippen fout gebruikt of in een verkeerde context geplaatst. Het Geel-Witte Boekje wil journalisten helpen ‘katholieke blunders’ te voorkomen. Voor hen en voor allen die geïnteresseerd zijn in het rooms-katholieke geloofsleven is dit boekje samengesteld. Lees verder

Oorsprong van Pasen

De oorsprong van de christelijke paasviering ligt in de joodse liturgie (Pesach), die na een lange ontwikkeling (waarin twee tradities samenvloeien, die van de ongedesemde broden en die van het slachten van het lam) uitdrukkelijk wordt ge-concentreerd op de herdenking van de bevrijding uit Egypte, de tocht door het water en de woestijn naar het beloofde land. Lees verder

Vormsel

In onze parochie wordt het vormsel toegediend op een leeftijd van 16 jaar; jongeren zijn dan in staat zelf te beslissen of ze gevormd willen worden. Alle jongeren van die leeftijd krijgen een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan de voorbereiding.

Na een informatieavond voor ouders en jongeren, bereiden jongeren zich voor bij gastouders. Ook voor de ouders van de vormelingen worden enkele avonden georganiseerd waarin allerlei zingevingvragen aan de orde komen. De jongeren kunnen elk moment stoppen met de voorbereiding als zij zich (nog) niet geraakt voelen.

De vormelingen bereiden zelf de dienst voor. Ook gaan ze vooraf kennismaken bij de bisschop thuis en bespreken daar de vragen die bij hen leven. Dat blijkt toch een andere kijk te kunnen opleveren: “Die man viel best mee zeg”.