Kun je op Facebook Teken van Gods liefde zijn ?

Ook onze Norbertusparochie gaat mee met zijn tijd! We gaan gebruik maken van de sociale media!

Zoek medevrijwilligers op facebook en voeg ze toe als vriend. Linda Vork en Adriaan van Lent hebben een pagina gemaakt voor ‘Vrijwilligers van de Norbertusparochie’ waar we al onze (oud-)collega’s dan voor kunnen uitnodigen en vervolgens ervaringen en belevenissen kunnen uitwisselen. Op deze manier kunnen we de sociale media gebruiken om meer contacten onderling mogelijk te maken. We kunnen bovendien van elkaars ervaringen horen en leren. In tegenstelling tot wat in De Oversteek stond vermeld, is deze zevende community echter niet ‘besloten.’ We willen graag dat mensen kunnen zien hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn.

Als u mee wilt doen, kunt u hierover meer lezen in de komende nieuwsbrieven en op de website. Ook komen er posters in de kerkgebouwen te hangen met meer info hierover. Doe mee en maak van onze Norbertusparochie ook via facebook een echte gemeenschap!!  Dan nu de vraag: Hoe zijn we teken van Gods liefde op Facebook?

 

Ik ben benieuwd naar uw reactie (Anne-Marie Swater) !

Uit het Testament van Franciscus van Assisië (1182 – 1226)

De Heer heeft mij, broeder Franciscus,
op de volgende manier het begin gegeven
van  een boetvaardig leven:
toen ik in zonden leefde,
leek het me te bitter om melaatsen te zien
en de Heer zelf heeft mij tussen heb gebracht
en ik heb hun barmhartigheid bewezen.
en toen ik bij hen wegging,
was wat bitter leek
voor mij veranderd in zoetheid naar ziel en lichaam …
En nadat de Heer mij enkele broeders had gegeven,
toonde niemand mij wat ik moest doen,
maar de Allerhoogste zelf heeft mij geopenbaard
dat ik moest leven
volgens het model van het heilig evangelie.

Een eindje meelopen

Mens ben je met andere mensen. Daarom word je in andermans leven betrokken, in diens goede en kwade dagen alsof je nog niet voldoende had aan jezelf.

Die ander komt ongevraagd op je weg, zoals de ge-wonde op de weg van de barmhartige Samaritaan. Deze wordt door de situatie opgeroepen om een eindje met die mens mee te lopen. Hij doet dat ook en wordt geprezen.

Lees verder

Luisteren… en verder?

Op ZONDAG luister ik aandachtig naar de preek,
ik hoor de boodschap aan,
de opdracht voor de nieuwe week.

Op MAANDAG is mijn voornemen helaas vergeten,
de was moet nog gedaan en wat zullen we eten ?

Op DINSDAG is er ruzie en ik zoek eerst mijn recht, daarom heb ik op die dag niets vriendelijks gezegd.

Op WOENSDAG veel te doen, ik moet me danig haasten, ik kan nog niet beginnen aan het beminnen van mijn naasten.

Op DONDERDAG ben ik moe, ik had een slapeloze nacht, ‘Bemin uw naasten als uzelf ‘,
ik heb toen aan mezelf gedacht.

Op VRIJDAG ben ik echt van plan, aan mij heeft het dus niet gelegen, maar ik kan niet aardig zijn want alles zit me tegen.

Op ZATERDAG omhels ik heel de wereld,
maar ik zeg er eerlijk bij: ’t kwam niet uit mezelf,
een medemens was hartelijk tegen mij.

Op ZONDAG luister ik altijd naar de preek,
ik hoor de boodschap aan,
de opdracht voor de nieuwe week…

Het Geel-Witte Boekje: Eerste hulp bij katholieke begrippen

De rooms-katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen een heel eigen taalgebruik en woordenschat ontwikkeld. Langzaam maar zeker verdwijnt de kennis van deze woordenschat uit onze cultuur. De media (kranten, televisie, internet) zijn een goede graadmeter hiervoor: steeds vaker worden katholieke begrippen fout gebruikt of in een verkeerde context geplaatst. Het Geel-Witte Boekje wil journalisten helpen ‘katholieke blunders’ te voorkomen. Voor hen en voor allen die geïnteresseerd zijn in het rooms-katholieke geloofsleven is dit boekje samengesteld. Lees verder