Franciscus en het kruis van Goede Vrijdag

Telkens wanneer Franciscus een kerk of kapel betrad bad hij: “Wij aanbidden u, Heer Jezus Christus, hier en in al uw kerken over de hele wereld, en wij loven u omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.”  Voor het kruis in het klooster van San Damiano bij Assisië, dat thans in de kerk van H. Clara te Assisië hangt, bad Franciscus: “Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waar-achtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen”. 

Het werd dag…

Graf - weggerolde steen

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
– weg van de vrienden –
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.
Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.
Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.
Ze hoorde stemmen:
“Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet;
het is niet hier dat je te leven hebt”.

Maria keerde zich om – de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar aan,
Hij noemde haar naam.
En ze begreep.
Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over grenzen van dood.
Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.
Het was dag geworden, volop dag!

 Graf - binnen

Uit:  Zondagsvieringen
PW Anne-Marie Swater

Onze prachtige dochter

Mijn ouders zijn verdrietig soms,
want ik, ik ging terug naar boven
en ze vinden het best wel lastig vaak
om in het hiernamaals te geloven.

Dus stuur ik haar een zonnegroet
of blaas zachtjes door der haar
en als ze het even lastig heeft,
dan sta ik voor haar klaar.

Als ze slaapt, dan streel ik zacht haar wang
en fluister zachtjes in haar oor,
wees jij voor de dood nou maar niet bang,
ik wacht wel op je hoor.

Neem jij de tijd voor je eigen leven,
haal alles eruit wat het je biedt,
wordt sterker van je levenservaring
en overkom zo je verdriet.

Op de dag dat jij je reis gaat maken
naar het land waar ik nu ben,
zal ik op je wachten bij de hemelpoort
en zal je alles laten zien wat ik hier al ken.

Dan sluit ik je in mijn armen pap en mam,
dan wordt het één groot feest
en gaan we verder waar we waren opgehouden,
want ik ben nooit echt weg geweest

Ingezonden door N.G. Veenhuizen – Lelystad

De dag waarop de vreugde werd geboren

PASEN is de dag waarop de vreugde werd geboren.
Wij hebben alle reden tot vreugde,
want Jezus Christus
is werkelijk opgestaan,
en het leven heeft weer zin.
Wie gelooft in de opstanding,
kan altijd opnieuw beginnen,
vindt na de zwartste nacht
een stralende morgen.
PASEN is de tijd van de vernieuwing,
de tijd van de nieuwe hoop
voor een dodelijk vermoeide wereld.

Wanneer jouw hart dood is voor alle vreugde,
wanneer jij niet meer in jezelf
en niet meer in de mensen
kunt geloven: wend je dan tot God.
Hij kan dode harten tot leven wekken.
Laat Hij jouw bevroren hart ontdooien
en vullen met de warmte van zijn liefde.
Dan zal het ontvankelijk worden
voor zijn wonderbaarlijkste Paasgeschenk:
de vreugde.

Uit: Phil Bosmans,
Van harte. Leven met de seizoenen

Maria-antifoon in de Paastijd

Voor verschillende delen van het jaar kent het kerkelijk gebed verschillende zogeheten Maria-antifonen. Als regel zijn dat korte gesproken of gezongen teksten, gericht aan de Moeder Gods Maria.

In de Advent tot aan Maria Lichtmis, 2 februari, is dat het Alma Redemptoris Mater, Lieve Moeder van de Verlosser.

Van Maria Lichtmis tot in de Goede Week het Ave Regina Caelorum, Wees gegroet, Koningin van de hemel.

Van Paaszaterdag tot aan Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren, Regina Caeli, laetare, alleluja, Koningin van de hemel, verheug u, alleluja.

Tenslotte tot aan de Advent het Salve Regina, Wees gegroet, Koningin.

Op www.youtube.com kunt u ze horen!

Wat betekent Alleluja?

Alleluja of halleluja (ook wel allelujah of hallelujah) is van oorsprong een Hebreeuwse uitroep, die ‘Prijst God’ betekent, iets als ‘Hoera voor God’. Het woord alleluja is een samentrekking van de twee woorden hallelu en jah. Jah is de ingekorte aanduiding van JHWH (Jahweh), het Hebreeuwse woord voor God.

Het woord is vooral een uitroep uit enthousiasme voor God en is minder een opdracht tot het prijzen van God.

Mirakel van het heilig Sacrament 16 maart

Op 13 maart herdenkt de Nederlandse kerk het Mirakel van het heilig Sacrament te Amsterdam, een eucharis-tisch wonder, dat teruggaat tot het jaar 1345.

Daarom lopen in een nacht in maart duizenden christenen zwijgend de Stille Omgang. Meedoen? Zie voor nadere ge-gevens www.stille-omgang.nl, waar ook informatie over het vervoer te vinden is. In de Sint Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station is een speciaal programma voor jongeren van 14 tot 30 jaar: ‘I believe’;

zie www.stille-omgang.nl/jongeren