Kerstpakkettenactie 2020

De KESA-werkgroep van de Ludgerus geloofsgemeenschap organiseert dit jaar wederom de kerstpakkettenactie.

Kent u iemand waar zo’n attentie of kerstpakket heel welkom zal zijn, graag een telefoontje.

De kerstdagen zijn niet voor iedereen een vanzelfsprekend feest. Door een bestaan rond de armoedegrens is het een moeilijke periode. Als actieve geloofsgemeenschap willen we laten zien dat we deze groep niet vergeten. Een attentie of een kerstpakket, om te laten weten dat we aan hen denken.

Samen zijn we sterk en samen kunnen we veel betekenen

Ook uw giften zijn meer dan welkom. In de ontmoetingsruimte van de kerk staat vanaf

6 december de welbekende diaconiemand waarin u uw financiële bijdrage kunt deponeren. Van de opbrengst zullen we pakketten samenstellen.

Of wilt u zelf een pakket samenstellen? Een tas met boodschappen is ook welkom!

Leden van de KESA-werkgroep zitten in de hal klaar om deze in ontvangst te nemen op

Maandagavond 14 december tussen 17.00 en 19.00 uur

Nellie Philipsen 06-1377 9258, Anneke Huisman 06-1247 7144, Annie Kuipers 06-2089 9989

Hartelijk dank, namens de KESA-groep van de Ludgerus geloofsgemeenschap

Belangrijke mededeling 10-10-2020

Beste mensen,
De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers).
De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid . De bisschoppen beseffen dat in de
parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie
opnieuw hun tijd en aandacht eist. Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 en de door het IDB goedgekeurde protocollen blijven voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen: Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen ( volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden: Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen Samenzang is niet toegestaan Het IDB beseft dat het voor dit weekend lastig is de vieringen te organiseren conform het bovenstaande
maar gaat er van uit dat dit vanaf de eerstvolgende doordeweekse/ weekendviering wordt gerealiseerd.
Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Pastoor Ton Huitink
Jeroen Goosen
Frédérique Molendijk-Tuin
Jos van den Nouland

Mededeling inzake doordeweekse vieringen en koffiebijeenkomsten

Datum:    24 juli 2020

Aan:          De locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep van onze geloofsgemeenschappen

Van: Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit:
pastoor Ton Huitink pastoraal team
Frédérique Molendijk Parochie H. Norbertus
Jeroen Goosen Parochie Thomas a Kempis
Theo Leferink Parochie H. Christoffel

Mededeling inzake doordeweekse vieringen en koffiebijeenkomsten

Beste allemaal,

Met alle maatregelen die we samen tot dusver getroffen hebben in onze geloofsgemeenschappen, hadden we de hoop dat het verder de goede kant op zou gaan in het terugdringen van het coronavirus en dat er nadere versoepelingen zouden kunnen volgen.

Helaas, was het maar waar.

Alom bereiken ons berichten dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen week weer fors is gestegen. De R die staat voor de besmettelijkheid van het virus, was afgelopen week 1,29. D.w.z. honderd coronapatiënten besmetten 129 nieuwe mensen. En de R ligt al een tijdje boven de 1, en dat betekent dat de ziekte niet afneemt, maar groeit.


Hoe graag we elkaar ook in de ons vertrouwde groepen weer zouden willen treffen, we zullen ons verstand er nu goed bij moeten houden en voorzichtig moeten blijven.

Hoezeer we hoopten ook met de doordeweekse vieringen voorzichtig weer te kunnen beginnen, zien we ons nu door de negatieve ontwikkeling toch genoodzaakt daar voorlopig vanaf te zien.

De zondagsvieringen gaan door aan de hand van de opgestelde protocollen en ook de dagelijkse viering vanuit de basiliek kan op de gebruikelijke wijze via Facebook of YouTube gevolgd worden.

Mochten er in jullie geloofsgemeenschap koffiebijeenkomsten worden gehouden, vraag je dan af of dit voldoende veilig gebeurt of dat hier mogelijk ook tijdelijk mee gestopt moet worden.

We hadden gehoopt jullie een positiever bericht te kunnen sturen, maar verhoogde voorzichtigheid blijkt op dit moment toch de beste remedie tegen het virus.

Gelukkig kunnen we via telefoon, kaart e.d. aandacht aan elkaar blijven besteden.

Veel sterkte met alles en houd de moed erin.

Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,

  • pastoorTon Huitink
  • Frédérique Molendijk
  • Jeroen Goosen
  • Theo Leferink