Samen aan Tafel Maaltijd vieringen in de Veertigdagentijd van 2021

Thema: “Ik ben er voor jou”

Het thema dit jaar is gekozen naar aanleiding van de 7 werken van barmhartigheid.

Vorig jaar kwam na twee keer een abrupt einde aan de maaltijdvieringen vanwege de corona-maatregelen. Ook dit jaar is fysiek bijeenkomen in de beide kerkgebouwen heel onzeker of zelfs onmogelijk. De werkgroep heeft besloten om het over een andere boeg te gooien om er dit jaar toch mee door te kunnen gaan.

De eerste 5 keer worden online-maaltijdvieringen, die thuis in klein verband kunnen worden bekeken en meebeleefd. De uitzending wordt verzorgd via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1700 en zijn te vinden op de website https://pg-lelystad.nl/. De zesde keer hangt af van de ontwikkelingen.

De data zijn: vrijdag 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart. Het starttijdstip is 18:00 uur, terugkijken kan natuurlijk ook voor de late eters. Eet je alleen en lijkt het je fijner om dit met iemand samen te doen, dan kun je natuurlijk een persoon extra uitnodigen om mee te eten.

Wij zullen de mensen die zich vooraf opgeven voor één of meerdere maaltijden tijdig een placemat, een papier met uitleg, recepten (vrijblijvend), een veertigdagen-kalender en een spaardoosje bezorgen. Na de laatste maaltijd wordt het materiaal opgehaald.

De opbrengst van de spaardoosjes is zoals altijd voor de projecten van Kerk in Actie en Vastenactie van de veertigdagentijd.

Opgave (door degenen, die dat nog niet hebben gedaan) kan bij Bert Oosterheerd, via 0320-220402 of a.oosterheerd@upcmail.nl

Hartelijke groet, Werkgroep Samen aan Tafel Maaltijd-vieringen

Willie Bonouvrié
Ria Damen
Tiny Kroeders
Bert Oosterheerd
Dirk Wolse
Bert Zijlstra

Vieringen

Online Uitzendingen

Naast het eerdere overzicht dat ik dinsdag heb gestuurd met de gestreamde vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar, waarin leden van het pastoraal team zullen voorgaan, stuur ik jullie hierbij nog een overzichtje met een paar (online) vieringen die in de H. Norbertusparochie ook worden gestreamd:

Biddinghuizen:
Op donderdag 24 december, Kerstavond, om 21.30 uur zullen pw Anne-Marie Swater en een vepper voorgaan.
Op 31 december om 19.00 uur zullen ds. Margriet van de Bunt en veppers voorgaan.

Dronten:
Op 31 december om 19.00 uur zullen de veppers voorgaan.

In Dronten zal de (online) eucharistieviering tussen Kerst en oud en nieuw, op 27 december, waarin pastor Jaap Scholten zal voorgaan, uiteraard ook gewoon plaatsvinden. (Deze stond niet op het overzicht van afgelopen dinsdag, omdat daarop alleen de vieringen van Kerstmis en Nieuwjaar staan vermeld).

Hartelijke groeten en jullie allen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021 wensend,
Carina Dijkhof-Hoekstra
Secretariaat H. Norbertusparochie

Kerkdienstgemist.nl Biddinghuizen

Kerkdienstgemist.nl Dronten

Eucharistievieringen Basiliek OLV Zwolle (live)

Eucharistievieringen Basiliek OLV Zwolle (terugkijken)

Eucharistieviering NPO

PAX Kerstboodschap 2020

Beste parochianen,

Hieronder een video kerstboodschap vanuit onze eigen Petruskerk.
Met muzikale omlijsting van het gezinskoor Zimple.

Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een goed 2021. Blijf gezond!!

En hen die momenteel ziek zijn van harte beterschap.

De Pastoraatsgroep en de Locatieraad van de Pax Christi gemeenschap

Toch Kerstnacht event in Dronten

Samen vieren dat er Hoop is!

De jaarlijkse kerstviering gaat ook in 2020 door met een prachtige online kerstbeleving gemaakt door de kerken van Dronten. Op kerstavond te vinden via www.kerstnachtdronten.nl. Zo vieren we samen dat er hoop is in een verhaal dat door Dronten heen reist, een verhaal verteld door Drontenaren.

De laatste jaren is er steeds een groots opgezette kerstnachtshow georganiseerd. Dit jaar moest het anders maar zeker niet minder. Met nieuwe creativiteit is het verhaal naar Dronten gebracht. Het komt ook letterlijk naar en in Dronten, het trekt door de straten, op het voetbalveld, langs de kerken en zo online naar iedereen persoonlijk. Van burgemeester tot basisschool: ze komen allemaal langs.. ‘Wat is het ontzettend gaaf om al die creativiteit te zien van vakmensen in muziek, licht en geluid die met passie iets bijzonders neer gaan zetten’ zeggen Amber Boeve en Chiel Naber. Zij zijn de drijvende krachten achter de organisatie waar alle kerken in Dronten aan bijdragen. ‘Zo mooi om dit samen te kunnen organiseren. Juist nu in deze situatie is het toch gelukt om iets moois neer te zetten’ voegt Karin Vedelaar toe. ‘Bijzonder is dat we zo ook in een online event samen vieren dat die Hoop kwam als baby in een kribbe. Toen, 2000 jaar geleden,  en dat de Hoop die Jezus bracht vandaag nog steeds relevant is’ vult Evert Morren aan.

Kerstnacht Dronten heeft als thema Hoop en die hoop gaan we ook samen weer doorgegeven. Laat uw hart spreken en doe mee tijdens Kerstnacht Dronten. https://www.actielegerdesheils.nl/actie/50-50-food-amsterdam/doneren

De uitzending is op Kerstavond 20.00 uur. De link naar de uitzending is te vinden via  www.kerstnachtdronten.nl. Het Youtube kanaal dat gebruikt wordt is: https://www.youtube.com/watch?v=_Kj1A2tCHzg&feature=youtu.be

Belangrijke mededeling 15-12-2020

Datum:     15 december 2020

Aan:De parochiebesturen, locatieraden, de pastoraatsgroepen en de coördinatorengroep van onze geloofsgemeenschappen
Van:Interim Dagelijks Bestuur (IDB), bestaande uit:
 Pastoor Ton Huitink                        Pastoraal Team
 Jeroen Goosen                                 Parochie Thomas a Kempis
 Frédérique Molendijk-Tuin             Parochie H. Norbertus
 Jos van den Nouland                       Parochie H. Christoffel

Beste mensen,

Deze brief ontvangt u vandaag naar aanleiding van de toespraak van de minister-president op maandag 14  december jl. over de te nemen maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie.

Het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) heeft besloten om in lijn met de door de overheid afgekondigde lockdown vanaf heden alle openbare vieringen, inloopmogelijkheden in de kerk, vergaderingen, secretariaten en overige bijeenkomsten op te schorten tot na 19 januari 2020. In deze periode zullen uitsluitend vieringen zonder kerkgangers via het internet worden gedeeld. Uitvaarten zijn toegestaan met maximaal 100 kerkgangers passend binnen het door het IDB goedgekeurde protocol voor die kerk.

Hoewel de kerken in formele zin zijn uitgezonderd van de genomen overheidsmaatregelen en de Nederlandse bisschoppen nog geen aanvullende richtlijnen hebben uitgevaardigd, nemen wij dit besluit vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als parochiebestuurders. Onze 18 geloofsgemeenschappen maken deel uit van de samenleving dichtbij en veraf en wij blijven solidair met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten.

Wij realiseren ons terdege, dat vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen zich hebben ingespannen ter voorbereiding op het Kerstfeest en dat parochianen juist in dit bewogen jaar uitzien naar een moment van samenzijn rond het Kerstkind. Voor hen allen zal dit besluit een grote teleurstelling betekenen. Toch is het IDB ervan overtuigd, dat wij dit offer moeten brengen vanuit onze verbondenheid met de overheid en met de samenleving. Wij doen een beroep op de verantwoordelijke vrijwilligers in de locaties om het IDB-besluit goed door te leiden naar de geloofsgemeenschap.

Tenslotte wijzen wij alle parochianen op de mogelijkheid om via het internet met de eigen parochie of geloofsgemeenschap verbonden te blijven. In een extra Pastorale Brief zal het pastoresteam aangeven in welke kerken in de komende kerstperiode de vieringen zullen worden gestreamd. Tevens is er iedere zondagochtend een uitzending van de Eucharistieviering op NPO2.

Te midden van alle beperkingen waarmee wij in kerk en samenleving te maken krijgen, wensen de leden van het IDB alle parochianen een waardevol en warm Kerstfeest toe. En voor 2021 alvast een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar.

Met hartelijke en bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,