Lourdes bij nacht(bus)

Kennismakingsreis naar Lourdes

Ieder jaar komen de bedevaartorganisaties uit heel de wereld samen om zich voor te bereiden op het nieuwe bedevaart seizoen. Dit gebeurt altijd rond de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous op 11 februari (1858). Naast de leiding van bedevaartorganisaties worden rond deze datum ook bedevaarten georganiseerd. Ook vanuit Nederland zullen pelgrims naar Lourdes reizen om daar het feest van de eerste verschijning te vieren.

Ikzelf had al gepland om dan naar Lourdes te gaan, maar ben door Christoffelreizen gevraagd om beschikbaar te zijn als pastor voor de Nederlandse pelgrims die deelnemen aan de kennismakingsreis. Ik zal zelf met de auto naar Lourdes reizen terwijl de pelgrims met de nachtbus zullen worden vervoerd. Misschien roept dat bij degenen die overwegen mee te gaan wat vragen op. Ik kan u echter verzekeren dat er heel goede ervaring is opgedaan met deze nachtbus. Zo gaan de bewoners van het zorgcentrum Sutfene jaarlijks met deze bus. En ze willen niet meer anders. De bussen zijn ook uitermate geschikt voor pelgrims die slecht ter been zijn en voor rolstoelers. In Lourdes zullen we ook als pelgrimsgroep onze eigen viering hebben en natuurlijk een rondleiding door het heiligdom organiseren en de plaatsen in de stad bezoeken waar Bernadette heeft geleefd.

Voor meer informatie over deze bedevaart kunt u contact opnemen via de mail: info@christoffelreizen.nl, of u kijkt op de website: www.christoffelreizen.nl

Maar u kunt ook bellen: 073-2034144

Pastoor Ton Huitink

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”
De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.