Missie Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV)

De leden van de M.O.V.-groep willen de parochie informeren over zaken die zich voordoen aangaande Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede. Activiteiten zijn het jaarlijkse Vastenactieproject, het organiseren van sobere maaltijden in de veertigdagentijd i.s.m. de Protestantse Gemeente, de Vredesweek in september en de adventsactie in de advent. Verder geeft ze aandacht aan de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie), Memisa (Medische Missie Actie), Missiezondag en de week voor de Nederlandse Missionarissen.

Bijdragen aan de vastenactie?
De veertigdagentijd is in onze kerk een tijd van bezinning, een tijd van om verschil te maken. Hoe gaan we om met elkaar? En hoe gaan we om met de armen aan onze poort? De vastenactie is dit jaar gericht op “Werken aan je toekomst” Zorgen dat jongeren beroepsonderwijs kunnen volgen. Mensen die een vak hebben geleerd kunnen op eigen benen staan en voor hun familie zorgen. De MOV-groep informeert hierover in het parochieblad en in de vieringen.

U kunt bijdragen in de collecten en/of een bijdrage overmaken op NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag.