Werkgroep doopvoorbereiding

In onze parochie is al jaren een doopgroep actief. De leden van deze werkgroep begeleiden mensen bij de voorbereiding van de doop.

De voorbereiding bestaat uit 2 vastgestelde bijeenkomsten met andere doopouders.  De eerste avond is een gezamenlijke avond met alle doopouders, de pastoor en de leden van de doopgroep. We dan gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van de doop.

De tweede avond wordt geleid door de leden van de doopgroep. Op deze avond wordt nader ingegaan op de symbolen die bij de doop gebruikt worden, ook wordt de doopviering voorbereid.

In oktober is er een derde avond voor alle doopouders van het afgelopen seizoen. Op deze avond wordt een deel van de tijd besteed aan de geloofsopvoeding. De rest van de avond wordt de viering voorbereid waarin de doopduifjes worden uitgereikt.

Aanmelden kan via e-mail secretariaat.bonifatius@parochienorbertus.nl

Werkgroep toerusting en vorming (T.O.V.)

Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse locaties van de H. Norbertusparochie, die mensen probeert te motiveren om wat te gaan doen aan opleiding binnen de parochie. Werkgroepen kunnen ook zelf aankloppen als er behoefte is aan een cursus.

Jongeren

De bedoeling is om tot een aantal activiteiten te komen voor jongeren van 13 t/m 20 jaar. Hiervoor is een nieuwe contactpersoon: Frans de Vries, E-mail: vriefrawi@planet.nl
Bij hem kun je ook terecht voor informatie over de 16+ groep: een oecumenische groep jongeren van 16 tot 25 jaar. Zij houden avonden waar zij het hebben over dingen die hen bezighouden. Zij doen dit aan de hand van stellingen, spelvormen, drama, etc. Zij organiseren o.a. ook jeugddiensten en uitwisselingen met andere groepen.

Vormselvoorbereiding

Een werkgroep die tezamen met de gastgezinnen en de pastor de jongeren van ongeveer 16 jaar voorbereidt op het ontvangen van het Vormsel.

Voorbereidingsgroep 1e Communie

Een werkgroep die de ouders informeert over en begeleid bij de voorbereiding van de 1e Heilige Communie.

Kinderwoordienst

Hier wordt met kinderen op een aangepaste wijze aan de zondagslezing gewerkt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief