De Oversteek

De Oversteek is het actuele informatieblad van de parochie. De Oversteek bevat actuele informatie over de gebeurtenissen en activiteiten binnen de Norbertusparochie. Ook werkgroepen kunnen een artikel plaatsen in De Oversteek. Naast artikelen van werkgroepen worden individueel geschreven stukken opgenomen. Wie ergens op wil reageren krijgt daarvoor in het blad de ruimte. Tot slot wordt er achtergrondinformatie verstrekt over verschillende zaken die voor de geloofsgemeenschap van belang kunnen zijn.

Meld u aan voor De Oversteek in de rechterkolom

Hieronder vindt u de  laatste digitale Oversteek als PDF.

De laatst verschenen Oversteek 

Voorgaande jaargangen zijn hier nog als directe link beschikbaar

Centrale redactie: Kopij voor De Oversteek kan worden aangeleverd bij de redactie.