Cursussen

cursus

Herbronning     Aangepast op 20-8-2020

Aangepast programma 2e helft 2020
De coronacrisis maakte dit voorjaar een vroegtijdig eind aan het programma volwassenencatechese 2019-2020 en heeft ook gevolgen voor het programma 2020-2021.

De werkgroep volwassenencatechese heeft een aantal besluiten genomen, die sturend zijn voor het afgeslankte programma voor komend seizoen.
Het bekende gele boekje Herbronning met het programma voor komend seizoen wordt dit jaar niet uitgebracht. Met het voortduren van de coronacrisis is het niet mogelijk om nu een uitgewerkt jaarprogramma aan te bieden.
De publiciteit voor de activiteiten houden we beperkt. Gelet op de noodzaak om een onderlinge afstand van 1,5 meter te houden, moet het aantal deelnemers per activiteit beperkt blijven.
Er worden op dit moment geen nieuwe activiteiten gepland. Van de doorlopende activiteiten wordt bekeken of ze en zo ja hoe deze voortgezet kunnen worden.

Nu is al aan te geven dat dit najaar niet van start gaan:
• ‘Rond de schrift‘,
• ‘Mandalatekenen‘,
• ‘Torenkamergesprekken’,
• ‘Gespreksgroep ‘Geloven nu’ in Lelystad
• ‘Meditatie’
• ‘Film in de kerk’. Het gaat vermoedelijk dit najaar niet van start. In het volgende nummer van De Oversteek hopen we hierover duidelijkheid te geven.

Van de activiteiten die in 2019 deel van het programma uitmaakten, gaan wel door :
1. ‘Het verhaal van Mozes. Zijn verhaal – ook mijn verhaal’. Begeleiders: Corrie Hollanders en Gabi van Moppes
2. ‘Aartsvader Jacob’. Begeleiders: Dick Corporaal en Gabi van Moppes
3. ‘Leven in het woord: Bibliodrama’. Begeleider: Annie Boon
4. ‘Jozefgenootschap’. Begeleiders Richard Woudenberg en Dick Corporaal
5. ‘Psalmensymfonie in de Advent’. Begeleiders Ria Damen en Dick Corporaal
De begeleiders zullen de deelnemers van het afgelopen jaar doorgeven of de activiteit doorgaat en zo ja hoe en op welke data dit zal zijn. Als je vragen heeft over het wel of niet doorgaan van de bovenstaande activiteit dan kan je ook de betreffende begeleider(s) hierover benaderen.
Bij alle activiteiten geldt uiteraard dat de hygiëne maatregelen van het RIVM in acht moeten worden genomen.

Op zaterdag 10 oktober komt de werkgroep bijeen om over het programma van de eerste helft van 2021 te praten.

Werkgroep volwassenencatechese
Peter Dekker