Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Helaas leeft bij veel mensen het Pinksterfeest niet zo. De heilige Geest is te vaag. Toch is, goed beschouwd, Pinksteren het belangrijkste feest, want zonder het getuigenis van de leerlingen op die Eerste Pinksterdag zouden wij helemaal niets hebben gehoord overJezus en alles wat Hij deed. We zouden niets hebben geweten van die wonderbare gebeurtenissen rond zijn dood en opstanding.Die waren zo ingrijpend, dat de leerlingen tijd nodig hadden om ze te laten bezinken, om ze werkelijk door te laten dringen. Als je de ene dag geconfronteerd wordt met de dood van je Meester en de andere dag met zijn opstanding uit de dood, dan is dat te veel om te kunnen bevatten. Dat gaat te snel.

Tijd

In de teksten over de verrijzenis en het getuigenis van de apostelen spelen tijdsaanduidingen een rol: de derde dag, veertig dagen, vijftig dagen. Het zijn allemaal verwijzingen naar tijdsduur, die we zeker niet alleen letterlijk moeten nemen.De symboliek van deze getallen wil nog iets anders uitdrukken, dat veel dieper gaat. Op de derde dag troffen de vrouwen het graf leeg. Wat was er gebeurd op die tweede dag, in die tussentijd? Wat gebeurt er allemaal op die dagen tussen Pasen en Pinksteren?

Er is een gezegde: ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ om aan te geven dat iets niet haalbaar is. De evangeliën vertellen ons wel iets over de tijd tussen het sterven en verrijzen van Jezus. Jezus komt bij zijn leerlingen om hen te bemoedigen. Alleen is het niet genoeg om de leerlingen weg te halen uit hun apathie. Als Jezus teruggaat naar zijn Vader, is er opnieuw een tijd van wachten. Die tijd van wachten, of die nu één dag duurt of tien of negenenveertig, is de tijd van Gods verborgen handelen, onzichtbaar voor onze ogen. Pas als het getal van de volheid bereikt is, de derde dag, de vijftigste dag, komt alles aan het licht. Pas als de volheid is bereikt, gaan de ogen open voor Gods reddend handelen, kan Gods adem lucht geven, letterlijk, aan de leerlingen die nog in benauwdheid samen zijn. En wie lucht heeft, kan uit volle borst zingen, kan krachtig getuigen, op zo’n manier dat het aanstekelijk werkt op ieder die het ziet en hoort.

Meer Catechese

Meld u aan voor onze nieuwsbrief