Vierde blije moment: Mensen zijn blij met Jezus

Herders en koningen kwamen het pasgeboren kind
bezoeken.
Een gezellige en tegelijk eerbiedige drukte rond dit
bijzondere kind.
Het draagt een geheim van Godswege met zich mee.
Elk kind draagt een geheim; Hoe zal het worden?
Zal het zich kunnen ontplooien tot vreugde en dankbaarheid
van anderen?
Maria heeft Jezus mogen begeleiden tot een volwassen
man, een mens om van te houden.
Wij bidden voor onszelf, dat wij eerbied opbrengen voor
elk mensenkind.
Dat elk kind, elke jongere, kansen mag krijgen in het leven.

Wees gegroet…
Vijfde blij moment: Jezus opgewekt uit de dood
In het evangelie staat Maria onder Jezus’ kruis.
Zij heeft het geheim van zijn sterven en nieuw leven
als geen ander beleefd.
Iemand verliezen, iemand moeten afgeven, het blijft
geen mens bespaard.
Gelukkig wie kan uitkijken naar een totaal andere
ontmoeting;
Liefde die blijft bestaan, over de dood heen.
Wij bidden voor hen, die treuren om een geliefde.

Wees gegroet…
Zesde blij moment: Jezus zend zijn Geest
Pinksteren is het feest van de heilige Geest.
We gedenken dat Jezus zijn Geest zond, die ruimte en
nieuw licht geeft.
Zo konden zijn vrienden het goede werk voortzetten,
dat Hij begonnen was.
Ook Maria was te midden van hen, bij die eerste gelovigen.
Zij zochten en baden samen om inzicht en kracht.
Wij bidden voor hen, die een onzekere toekomst hebben.
Dat wij mogen openstaan voor Gods goede Geest.

Wees gegroet Maria…

Meer Bezinning

Meld u aan voor onze nieuwsbrief