Jaarthema 2016-2017 Oude woorden Nieuwe wegen

Jaarthema 2015 poster (Small)

Op de voorgrond de wijze boeken De Bijbel met daarin het boek Exodus, waarin we de oude woorden kunnen vinden. Ook zien we Mozes en de zee, die zich opent om het Joodse volk een weg te geven naar een nieuwe wereld. Zie ook de wegen rechtsboven, die leiden naar de moderne stad.
In deze tijd wordt het heilig woord o.a. weergegeven door middel van laptop, smartphone en tablet. Verder zien we de H. Geest in de vorm van een duif(als symbool voor het woord gebracht in alle talen) De brandende struik staat voor de offers, die nu en in de toekomst gebracht moeten worden om ons geloof overeind te houden. (sluiting kerken, dreiging IS etc.)
Hoe dan ook….. via de oude en via vooral ook de moderne wegen en hulpmiddelen zal het woord uit de oude heilige boeken naar de mensen blijven komen en hoop geven

jaarthema-2015-column
Op de afbeelding zien we Mozes bij het braambos, dat door het verzengende vuur niet wordt verteerd. Vol ontzag is hij voor Gods nabijheid, de handen voor het gezicht. Maar ook vol vertwijfeling over de opdracht die hij krijgt: Gods volk wegleiden uit de slavernij van Egypte. Op zijn vraag: ‘wie moet ik dan zeggen wie mij gestuurd heeft’ antwoordt God Hem met de woorden: ’Ik ben die is’. Dat zal de Godsnaam zijn. ‘Ik ben die is’, in het Hebreeuws aangeduid met de letters JHWH. Wij kennen de naam als Jahweh. Oude woorden zijn het uit een lang vervlogen tijd. Woorden van ruim 3000 jaar geleden.

We lezen in het Bijbelboek Exodus, hoe het Joodse volk zich ontworstelt aan een slaafs bestaan, eruit wegvlucht onder leiding van Mozes, en op weg gaat naar het beloofde land, met God aan hun zijde. Hij gaat immers voor ze uit! Ze gaan vol vertrouwen op weg door de woestijn, een ongewisse toekomst tegemoet. Hoe moeilijk hun bestaan ook was, ze wisten wat ze achter zich lieten, maar niet hoe de toekomst zou zijn. Vaak voelden ze zich verlaten op die onbekende weg in een, zo leek het, van God verlaten woestijn en vergaten ze de woorden die God had gesproken tot Mozes: ‘Ik ben die is, Ik ben, die er zijn zal voor jou, voor jullie. Een verhaal dat tot de verbeelding spreekt, want kennen we zo’n situatie niet allemaal? Hebben we ons niet allemaal wel eens hoopvol op weg begeven, om te ontdekken dat het een moeilijke weg was, een zo leek het doodlopende weg, zonder uitweg? Van God en alles verlaten.

Het jaarthema is tijdens de Eilanddagen, waarop we nadachten en met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van onze parochie, door de deelnemers niet voor niets gekozen. Het lijkt wel, alsof we met onze parochie ook op zo’n doodlopende weg zijn beland. Hoopvol zijn we in 2010 samen op weg gegaan als H. Norbertusparochie. Met de verhalen uit de Bijbel als leidraad en niet te vergeten de rijke traditie van de Kerk. Echter, we voelen nu aan den lijve, dat de krimp van de Kerk ook aan onze parochie niet voorbijgaat. Het doet ons pijn als er een kerk gesloten moet worden. Als we merken dat er steeds minder mensen zijn die ons kunnen voorgaan en inspireren; priesters, pastoraal werkenden, vrijwilligers. Dat er steeds minder mensen zijn die mee willen doen en het verhaal van God en de mensen door willen geven aan de volgende generatie.

Hoe zal het verder gaan met onze parochie in de nabije toekomst? Kan de laatste binnen afzienbare tijd het laatste licht doven? Of vinden we een nieuwe weg om door te gaan, een begaanbare weg, die past bij deze tijd? Zonder die oude woorden, onze rijke traditie tekort te doen? Het nieuwe jaarthema, ‘Oude woorden nieuwe wegen’ kan helpen een weg te vinden. Al is het maar het begin van die weg. Kan ons het komend jaar inspireren daarover na te denken en met elkaar aan te werken! Tijdens vieringen, vergaderingen, geloofs-en bijbelgroepen en in ons diaconale werk. En niet te vergeten bij alles wat we doen, daar op de plek waar we wonen en werken.

We mogen geloven dat Gods Geest ons daarbij zal helpen en ons de kracht zal geven door te gaan in Zijn spoor, zoals ooit het Joodse volk in de woestijn. Hij zal steeds bij ons zijn met de woorden: ‘ik ben die is’, niet alleen toen, maar ook nu en in de toekomst. Laten we samen op weg gaan. Niet morgen, maar nu!
Pastor Anne-Marie Swater-Buijs