Vertrek Theo van der Sman

Mededeling van het bestuur aan alle parochianen van de parochie Sint Christoffel/Heilige Norbertus/Thomas a Kempis

Geachte parochianen,

Sinds 1 januari 2016 heeft emeritus-pastoor Theo van der Sman deel uitgemaakt van het pastoraal team voor de geloofsgemeenschappen die thans tot onze parochie behoren. Dat gaat na vijf jaar veranderen. Op zijn verzoek heeft hij van de bisschop een nieuwe benoeming ontvangen en zal hij onze parochie op korte termijn verlaten.

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, heeft hem met ingang van 1 juni 2021 benoemd tot lid van het pastoraal team voor de parochie H. Plechelmus. Deze parochie omvat het gebied rond Oldenzaal.

Tot de datum van 1 juni a.s. blijft pastor van der Sman zijn pastorale taken in onze parochie gewoon vervullen en tot 1 juli a.s. zal hij blijven voorgaan in de liturgische vieringen volgens het bestaande rooster. Het parochiebestuur en het pastoraal team beraden zich over het opvangen van de situatie die ontstaat na zijn vertrek. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u daarover informeren.

Op dit moment is nog niet duidelijk waar en op welk moment het officiƫle afscheid van pastor van der Sman zal plaatsvinden. Ook hierover zult u nader bericht ontvangen.

Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn pastor van der Sman bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange pastorale inzet. Op zeer betrokken wijze is hij nabij geweest aan vele mensen binnen en buiten de parochiegrenzen en die nabijheid werd steeds gekenmerkt door hartelijkheid, diepgang en humor. Wij gaan hem node missen maar respecteren de keuze die hij heeft gemaakt. Van harte wensen wij hem veel geluk en Gods zegen toe in zijn nieuwe parochie.

Namens parochiebestuur en pastoraal team
en met vriendelijke groet,

Pastoor Ton Huitink

Reacties zijn gesloten.