Van het bestuur

Met enthousiasme blijven werken aan de toekomst

In de vorige Oversteek is verslag gedaan van de bijeenkomst op 6 september in Zwolle. Onder leiding van René Grotenhuis kwamen toen het pastoraal team en de drie parochiebesturen bijeen. Het thema was de vraag wat voor soort kerk we willen zijn. De voortgaande ontkerkelijking, een kleiner pastoraal team, een krimpend vrijwilligersbestand, daling van de inkomsten zijn ontwikkelingen die ook de komende 10 jaar door zullen gaan. Dat kan een gevoel oproepen van ‘wij zingen onze tijd wel uit’ en ‘na ons moeten de parochianen over 10 jaar maar zien’. Wij willen dit gevoel met elkaar proberen te keren. In het overleg is verwoord dat de weg naar de toekomst niet van ‘boven af’ opgelegd kan worden. De betrokkenheid van parochianen is essentieel. Toen was de gedachte om nog dit najaar een parochieavond te organiseren. De voorbereiding van zo’n parochieavond en vermoedelijk meerdere avonden kost meer tijd. Nu gaan de gedachten uit naar een bijeenkomst in de tweede helft van januari.

Notitie vrijwilligersbeleid

Het bestuur heeft in de oktobervergadering de notitie vrijwilligersbeleid vastgesteld. De opmerkingen en vragen die de locatieraden op het concept naar voren hebben gebracht, zijn besproken en leidden tot enkele aanpassingen. In de conceptnotitie was de wenselijkheid verwoord om een risicoanalyse uit te voeren, waar het veiligheidszaken betreft. De term wenselijkheid is te zwak en te vrijblijvend. Die tekst is nu aangepast. Het bestuur vraagt de locatieraden de risico’s in kaart te brengen, vast te leggen op welke manier deze risico’s tot het minimum te beperken en hiervan verslag te doen aan het parochiebestuur. In de parochie H. Christoffel is het plan om een folder over hun vrijwilligersbeleid te maken en deze aan iedere vrijwilliger uit te reiken. We hebben afgesproken dat we eerst die folder afwachten om hierover ook voor onze parochie een besluit te nemen.

Nieuwe automatisering

Zoals al vaker verwoord, wordt vanaf zomer 2019 het pakket Navision niet langer ondersteund. In Navision werd en wordt nog zowel de ledenadministratie als de financiële administratie van de parochie uitgevoerd. Dit maakt een overschakeling naar een ander pakket noodzakelijk. Landelijk is afgesproken dat alle parochies in Nederland overschakelen naar twee nieuwe pakketten; Exact Online voor de financiële administratie en DocBase voor de ledenadministratie. Ook de aangescherpte voorwaarden betreffende de bescherming van persoonsgegevens speelden een grote rol bij het besluit om naar de nieuwe pakketten over te schakelen. De ontwikkeling van en de overschakeling naar de nieuwe pakketten is een megaoperatie. Het pakket Exact Online is nu door de stuurgroep nieuwe automatisering opgeleverd. Onze administrateurs hebben nu een begin gemaakt om de jaarcijfers van 2018 hierin in te voeren. Binnenkort wordt een koppeling gemaakt tussen de bankgegevens en Exact Online. Het financieel jaarverslag van 2017 wordt nog met Navision gemaakt.

De overschakeling naar DocBase heeft landelijk veel vertraging opgeleverd. Het converteren van de gegevens uit Navision naar DocBase blijkt een weerbarstige materie te zijn. Binnenkort krijgen de parochies tips hoe ze zich op een snelle conversie kunnen voorbereiden. Het parochiebestuur zal dan een bijeenkomst met de ledenadministrateurs beleggen.

Herbenoeming bestuursleden

Het bisdom heeft de bestuursleden Frédérique Molendijk, Paul Cryns en Peter Dekker herbenoemd voor een tweede en daarmee laatste periode van vier jaar in het parochiebestuur.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.