Van het bestuur

Budgethouder locatieraad Dronten

Het bestuur heeft Dennis Teuben nu benoemd tot budgethouder van de locatieraad van Dronten. Dennis vervult de taak van budgethouder al meerdere jaren, maar benoeming was niet mogelijk omdat het niet wenselijk is dat twee familieleden lid zijn van de locatieraad. Nu Gerard Teuben geen lid meer is van de locatieraad kon Dennis formeel benoemd worden tot budgethouder. Dank aan Dennis dat hij deze taak blijft continueren.

Actie Kerkbalans

De opbrengst van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze parochie. Het bestuur beveelt de Actie daarom van harte bij u aan. Als u al vele jaren hetzelfde bedrag overmaakt, kunt u wellicht overwegen om dit bedrag eens te verhogen. Ook kunt u overwegen om voor een periode van tenminste 5 jaar een periodieke schenking te doen. Het volledige bedrag kunt u dan als gift opvoeren voor de inkomstenbelasting en krijgt u een gedeelte van de belasting terug. Dit voordeel kan u natuurlijk ook ten voordele van de parochie laten vallen door het bruto bedrag dat u geeft iets te verhogen. De budgethouder van uw geloofsgemeenschap kan u hierover meer vertellen.

Advertenties in De Oversteek

Om de kosten van ons parochieblad te drukken, willen het bestuur een de redactie graag meer advertenties in De Oversteek opnemen. We denken daarbij aan plaatselijke bedrijven die wellicht al een relatie met de parochie hebben zoals supermarkten, schoonmaakbedrijven, installatiebedrijven, bloemisterijen. Als er mensen zijn die hiervoor contact kunnen/willen leggen dan horen wij dat graag.

Verzekeringsmaatschappijen

Na beoordeling van de offertes van de verzekeringsmaatschappijen Donatus en Claeren Risicobeheerders is er voor gekozen om voor de kerkgebouwen in Dronten, Lelystad en Nunspeet over te schakelen van Donatus naar Claeren Risicobeheerders. Om voor premierestitutie van Donatus over het afgelopen jaar in aanmerking te blijven komen, wordt de verzekering van het Agnietencentrum in Elburg in 2018 wel gecontinueerd. De parochie blijft dan lid van Donatus. De verzekeringen voor de kerkcentra in Biddinghuizen en Swifterbant worden niet door het parochiebestuur maar door resp. de Voorhof- en Hoeksteencommissie afgesloten en die verzekeringen blijven in 2018 ook bij Donatus.

Frédérique Molendijk en Peter Dekker

Reacties zijn gesloten.