Uitnodiging aan de jongeren

Uitnodiging aan de jongeren van de Norbertusparochie, geboren tussen

1 september 2006 en 1 september 2008

In de katholieke kerk is het een goed gebruik dat de kinderen die het basisonderwijs gaan verlaten en de kinderen die in de 1e klas van het middelbaar onderwijs zitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het heilig Vormsel. De viering zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De plaats is nog niet bekend, maar is zeker in een van de kerken van de Norbertusparochie.

We nodigen alle kinderen die hieraan willen deelnemen uit om dit te laten weten via ons parochiesecretariaat in Dronten. Dat kan (bij voorkeur) via een e-mail, maar mag ook telefonisch. (Zie hieronder)

We hebben op dit moment nog geen zicht op het aantal kinderen dat mee gaat doen, vandaar deze oproep om je op te geven.

De voorbereiding op het heilig Vormsel zal gebeuren door een 6-tal voorbereidingsmomenten op de zaterdagmorgen van 10u tot 12u. Hierin zullen we samen luisteren en praten over het geloof, de katholieke kerk en jullie eigen leven. Deze bijeenkomsten zijn afhankelijk van het aantal kinderen dat deel gaat nemen. We denken aan een minimum aantal van 10 kinderen uit alle vijf geloofsgemeenschappen van de Norbertusparochie. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ludgeruskerk in Dronten.

Wil je meedoen, geef je dan snel op via:

E-mail: secretariaat@parochienorbertus.nl

Of

Telefoonnummer: 0321 – 339537 (secretariaat Norbertusparochie, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend)

Telefoonnummer 0321 – 312456 (secretariaat Ludgerusgeloofsgemeenschap, iedere ochtend)

Tot gauw,

Pastoor Ton Huitink

Reacties zijn gesloten.