Thema Pasen: Tocht naar Pasen

tochtnaarpasenDe tocht naar Pasen is al enkele weken gaande, vanaf Aswoensdag.
Het is een tocht van mensen: vrouwen en mannen zoals u en ik, die over de hobbels van het leven heen zoeken naar punten van licht.
Het is een tocht waarop je ervaart dat je vaak toch alleen bent, dat je naar vriendschap verlangt en die gelukkig ook mag tegenkomen.
We merken dat verbondenheid tussen mensen niet altijd vanzelfsprekend is.
Als dan in deze Veertigdagentijd het Verbond van God met mensen centraal staat, dan gaat het ook om de verbondenheid tussen mensen, dan gaat het om wat wij met Gods Verbond doen.

En wat zien we op een dag als vandaag? Wat komen we tegen aan het begin van de Goede Week? Palm én Passie, jubel én verguizing.
Zo is het gegaan in het leven van Jezus, zo vergaat het ook vandaag met mensen die zich inzetten voor het goede, die zich geven aan de zaak van God.
Trekken we met Jezus mee, laten we deze week met Hem mee gaan, om gebracht te worden tot nieuwe mogelijkheden door de dood heen.

Reacties zijn gesloten.