Thema Pasen: Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag wordt wereldwijd in kerkdiensten door christenen de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.

goedevrijdag‘Goede Vrijdag’ wordt ‘goed’ genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. ‘Goede Vrijdag’ is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth. Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur ‘s middags samen om Jezus’ sterfdag te herdenken. In veel kerken houdt men dan een “kruiswegviering”. De dag staat in het teken van droefheid.

Maar bij alle rouw is er toch ook een beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de naam van de dag: ‘Goede Vrijdag’. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de plechtigheden. In katholieke kerken wordt rond drie uur ‘s middags een “kruiswegstatie” gelopen, een omgang langs afbeeldingen van het verhaal van de marteling, het dragen van het kruis en de kruisiging van Christus.

Reacties zijn gesloten.