Nieuws Swifterbant

Jij kleurt de kerk

Hé, jij daar, kleur jij de kerk?
Of vind je dat alleen voor leden
die in een bepaalde commissie zitten
of die een speciaal ambt bekleden?

Maar kijk eens goed naar jezelf.
Heb jij ook niet een ambt gekregen?
Van priester, koning en profeet
door Zijn Geest gezalfd tot zegen?

Zoveel gaven voor zoveel mensen
de Geest geeft ze in overvloed.
Kijk niet langer alleen naar anderen
maar ontdek bij jezelf: waarin ben ík goed?

Sluit je niet af, maar sta ervoor open
en laat God met jou bezig gaan
geef dan de ruimte aan Zijn Geest.
zodat je in dienst van de gemeente kunt staan.

Heel verschillend, maar even belangrijk
doet elk gemeentelid dan zijn werk.
Als we al die gaven samenbundelen
dan kunnen we zeggen: ja, wij kleuren de kerk!

Gedicht vanuit Swifterbant