Stichting Present in Nunspeet en Elburg

Praktische diaconie

Stichting Present is een organisatie, die de betrokkenheid van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Bij Stichting Present is de inzet van de vrijwilliger het startpunt: Waar zijn ze goed in, wat vinden ze leuk om te doen en welke datum komt het beste uit? Present zoekt daar vervolgens een passende hulpvraag bij. Bijvoorbeeld: het opknappen van een huis of tuin, een middag op stap met gehandicapten of ouderen. Elk project geeft voldoening en plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring.

Stichting Present werkt samen met maatschappelijke organisaties. Present brengt het aanbod van vrijwilligers onder de aandacht bij deze organisaties. Zij weten wie er baat heeft bij de hulp en zo wordt het aanbod bij de vraag gebracht. Iedereen kan zich bij Present inzetten voor het goede doel. Een groep vrienden, familie, een individu, buren, collega’s, als kerk, als (sport)vereniging, gezin, jeugd- en tienergroepen.

Als u zich wilt inzetten via Stichting Present Elburg, dan kunt u contact opnemen met de coördinator, Christine Karreman, info@presentelburg.nl. De Stichting Present Nunspeet is bereikbaar via info@presentnunspeet.nl.

Kijk ook eens op de websites: www.stichtingpresent.nl/elburg.nl en www.stichtingpresent.nl/nunspeet.

Reacties zijn gesloten.