Samen aan Tafel Maaltijden 2020

Beste mensen,
Helaas, doch vanwege de aanscherping van het beleid rond het coronavirus zal ook de laatste sobere maaltijd van 3 april a.s. niet plaats kunnen vinden. Onze koster is hiervan reeds op de hoogte gebracht. Als werkgroep willen we jullie danken voor de trouw deelnemen aan onze maaltijdvieringen. Wij stellen het zeer op prijs, als je ons laat weten, wat je van de sobere maaltijden vindt en hoe je die momenten van bezinning en samenzijn beleeft.

Het ga je goed onder God’s zegen en kijk een beetje naar elkaar om.

Met vriendelijke groet,
De werkgroepsleden van Samen-aan Tafel

Reacties zijn gesloten.